torsdag 6 november 2008

Objektiva SVT

SVT har som uppgift att vara oberoende. Trots detta har jag slutat att förvånas över den uppenbara vinkling som gång på gång görs i denna public service-kanal där programutbudet i allt från val av dokumentärer till nyhetsinslagen tydligt visar på redaktionens subjektiva ställningstaganden. I kvällens aktuellt var huvudnyheten homoäktenskapsfrågan, där aktuellt på ett övertydligt sätt tar ställning för att den nya lagen är "rätt". Kristdemokrater, Dagens Nyheter, Expressen samt SVD framställs som konservativa åldringar som inte accepterar förändringar eller homosexuella genom sin liberala syn och åsikt att kyrka och stat i ett sekulariserat och liberalt samhälle bör vara åtskilda. Den ultrakonservativa vinklingen av SVT görs i ett läge då kristdemokraterna för en gångs skull lägger ett förslag i liberal riktning som verkligen skulle innebära att banden mellan kyrka och stat försvinner. 

Ett civilrättsligt äktenskap skulle innebära att staten, som sig bör,överlämnas att ensamt få sköta den statliga myndighetsutövningen, medan kyrkan, som den ideella föreningen den anses vara, får ägna sig åt religion såsom det passar den och då också kunna diskriminera bäst den vill. Varje förening, politiskt parti eller religiös sammanslutning har rättigheten att utan särskild motiviering förvägra någon medlemskap. Paulo Roberto, som militant motståndare till feminism (men samtidigt aktiv förespråkare för jämställdhet) kan inte kräva medlemsskap i Fi, lika lite som att en ateist kan tvinga sig in i en judisk församling. En person som fövägras medlemsskap i en sådan förening, eller förvägras möjligheten att vigas i en sådan förening bör rimligen söka sig någon annan stans.

Denna aspekt av frågan lyfts inte, utvecklas inte, och behandlas över huvud taget inte av aktuellts reporter då denne redan tagit ställning i frågan. Reportaget klipps sedan, med redaktionens goda överseende och medgivande, för att passa den världsbild som överrensstämmer med aktuelltredaktionens världsåskådning, utan att minsta reflektion görs kring de principer SVT har som uppgift att efterleva: objektivitet och oberoende.

edit: uppdaterat med länk till programmet ifråga enligt önskemål.

1 kommentar:

Anonym sa...

Missade det inslaget. En länk vore på sin plats.