lördag 8 november 2008

HAX om homoäktenskapslagen

Henrik Alexandersson är idag inne på samma tema som jag skrev om i föregående inlägg och utvecklar resonemanget och tankegångarna kring Kristdemokraternas liberala ansats när det kommer till kyrkan & staten. I den politiska sandlåda som i dagligt tal mer är känd som sveriges riksdag och regering är det således föga förvånande att ett förslag av denna karaktär stöter på patrull från avgrundsväns.....de övriga borgerliga partierna...suck

Inga kommentarer: