fredag 28 augusti 2009

Varför jag inte är...

Den hälsosamme ekonomisten skriver om varför han är ny moderat.

"Å enda sidan är jag nog mer ideologisk än vad man förväntar sig av en ny moderat. Å andra sidan tycker jag att partiet numera prioriterar på ett mycket bättre sätt."

Som föredetta moderat är jag av en diametralt skild åsikt. Moderaterna har gjort en vänstersväng som inte är av denna värld på de få år som begreppet de "nya moderaterna" har funnits.

Istället för att fortsätta styra skeppet i liberal riktning, och fortsätta attrahera den breda väljarskara som tröttnat på socialdemokraternas vanstyre (som ledde till högre arbetslöshet i en av de största högkonjunkturerna någonsin, än under den pågående ekonomiska krisen - den värsta i mannaminne) så har man genomdrivit en politik där man försöker attrahera alla målgrupper. Alla.

Hax skriver: Partiledare Fredrik Reinfeldt säger att moderaterna skall bli en "samlingsplats för alla människor som vill vara med och göra skillnad". Men i praktiken har han kastat ut eller distanserat nästan alla som vill vara med och göra skillnad från de nya moderaterna. Kvar finns nästan bara applåderande ja-sägare.

Regeringen med Reinfeldt i spetsen har i sitt senaste utspel lovat ännu mer sossifiering av sin politik: Man föreslår inga plusjobb, men dock att avsätta drygt två miljarder kronor till 40000 platser i vad som kallas Lyftet, en ”ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet samt inom vissa ideella organisationer.”

Synen på Ams förmåga har uppenbarligen också förändrats, då man vill lägga ”620 miljoner för 12000 nya platser inom coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling”, samt ”225 mkr för 1000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning”.

Paketet innebär vidare 10000 nya komvuxplatser, till en kostnad om två miljarder kronor, 10000 nya högskoleplatser, för lika mycket till, samt utbyggd yrkeshögskola. Totalt omfattar satsningarna 8,4 miljarder kronor.

Och även om skattesänkningar, i alla led, är högst välkomna, och välbehövliga för det svenska folket, så marscherar de "nya moderaterna" vidare mot att bli ett med de nygamla socialdemokraterna. Ett gigantiskt parti i symbios, där alla målgrupper ska tillgodoses men där i slutändan ingen blir nöjd. Ett tydligt exempel på detta går att se i det amerikanska presidentvalet där republikanerna ville attrahera såväl den liberla mittenfallangen som den knök-konservativa kristna högern, vilket till syvende och sist blev en ohållbar politik att föra, och valförlusten var ett faktum.

Moderaternas politik, att närma sig socialdemokraterna i stort sett varje fråga, kommer i längden att bli en pyrrhusseger, till förmån för mindre partier. Den enda grupp som moderaterna gett sig f-n på att fullkomligt peka finger åt, är alla de som värnar personlig integritet och internets frihet. Där visar man med all tydlighet att talet om att "inte kriminalisera en hel generation" bara var skitsnack. Reinfeldt är en bonde, beredd att offra sig, och sitt parti, för att få sitta vid samma bord som de stora mediamogulerna borta i det stora landet i väst. Därtill är han även beredd att offra sin ideologi, samt att kriminalisera, En Hel Generation.

Steget till att bli en "ny moderat" har aldrig känts så långt att ta - och partiet har aldrig prioriterat fel i så många frågor samtidigt.


tisdag 25 augusti 2009

Justitiemordet på TPB

HAX sammanfattar hela historien på ett eminent sätt:

The Pirate Bays internetleverantör, Black Internet, har sett sig tvingade att hugga av piratvikens lina – efter ett beslut i Stockholms tingsrätt.

Visserligen förekommer det att rättsväsendet föregriper sina egna beslut och till exempel belägger egendom i kvarstad för den som riskerar att få betala höga böter eller skadestånd. Den principen kan i sig diskuteras, då den kan vara förödande för människor som i slutändan visar sig vara oskyldiga.

Men nu tar man det hela ett steg till. Detta har sin grund i den stämning som nöjesindustrin har lämnat in mot TPB-trion och Black Internet, där man kräver att verksamheten skall stoppas medan den ursprungliga TPB-domen överklagas.

En av huvudpunkterna i denna stämning är att Black Internet skall hugga av TPB:s lina. Så det här handlar alltså inte om förebyggande tvångsåtgärder som är relaterade till ett rättsfall. Istället är det fråga om att man föregriper själva den rättsliga prövningen. Man handlar på det sätt som en part i ett mål önskar, utan att invänta sin egen domstolsprövning av exakt just den saken.

Det känns lite väl brådstörtat för att passa i en rättsstat där ingen skall betraktas som skyldig innan motsatsen har bevisats.

Ett annat sätt att betrakta saken är att man inskränker den grundlagsskyddade yttrandefriheten genom att stänga en internetsida innan man prövat om den är laglig eller ej. Förhandscensur, är ett ord som faller en in. Piratpartiets ledare, Rick Falkvinge, är inne på det spåret. Han säger...

"Detta är fullständigt absurt. Domstolen verkar anse sig stå över grundlagen. Man sätter informations-, åsikts- och yttrandefrihetsklausuler ur spel för att invänta en civil stämning. Detta tydliggör hur upphovsrättslagstiftningen blivit ohållbar, och hur informationspolitisk kompetens saknas i rättsväsendet."

Falkvinge fortsätter "Med det här domslutet har man fullständigt öppnat Pandoras ask. Nu finns det inget som hindrar att konkurrenter stämmer varandra av nätet, att tele- och internetbolag tyngs ner med stämningar om vad som sägs i telefonerna i deras nät, eller att vissa operatörer tvingas att inte bära viss trafik. Nätet och yttrandefriheten som vi känner den är nu i riktig fara, och det bara för att en domstol vill vifta på svansen efter Hollywoods pipa. Det är skamligt."

Vilket också är ett mycket intressant och relevant spår. Det vi ser just nu öppnar dörren för att ställa operatörerna till ansvar för det innehåll som deras användare sänder i deras nät. Och om då sker, då måste operatörerna börja granska och filtrera allt som svenska folket gör på nätet.

måndag 24 augusti 2009

I en rättvis kommun nära dig...

Östra Göinge kommun, en metropol i norra skåne, har beslutat att införa en regel om "rökfri arbetstid". Självklart står det Östra Göinge kommun fritt att införa alla möjliga tokigheter inom lagens ramar, så om detta intet ont.

Införandet av denna nya policy har dock gjorts med en liten, marginell, obetydlig, brasklapp. Den gäller nämligen inte politikerna i kommunen.

Vi tar det igen. Politikerna i kommunen har alltså beslutat att införa rökförbud för alla anställda inom kommunen, med undantag för sig själva.

I en angränsande kommun, Nordkorea, så har en formell protest lämnats in till svenska ambassaden för detta uppenbara demokratibrott.

Monica Green på sin spets

Den i bloggosfären snart kultförklarade socialdemokraten Monica Green, sviktar aldrig när det kommer till kreativa analyser i sin blogg.

Nu senast har Green vässat pennan och skrivit ett par rader om den i dagarna så aktuella aftonbladet-Israelhistorien.

"När Donald Boström i Aftonbladet ställde frågor på sin spets ..." skriver Green.

Personligen undrar jag lite vad var det för frågor som Monica Green anser att Donald Boström ställde på sin spets i och med sin artikel i aftonbladet?

Var det frågor som att den israeliska militären systematiskt kidnappar folk, mördar dem, skär ut organen, flyger över organen till USA och säljer på den svarta marknaden, syr ihop den lemlästade kroppen, kör tillbaks och dumpar den mitt på gatan?

Om Monica Green nu, av någon outgrundlig anledning faktiskt anser att frågan som ställdes på sin spets var att israelisk militär systematiskt kidnappar, mördar, skär upp, plockar ut organ, säljer dessa syr ihop och sen kör tillbaks kroppen och dumpar den mitt på gatan, så undrar jag i mitt stilla sinne, vilken tänkande individ som ansåg det vara en fråga från början som behövde ställas på sin spets?

För om vi nu ponerar att Monica Green faktiskt var medlem i en organisation, och tillika världens näst största militärmakt, som levde på att just kidnappa, mörda, skära upp, plocka ur organ och sälja dessa vidare på "den svarta marknaden", varför Monica Green, varför skulle du lämna tillbaks den lemlästade kroppen? Ökar inte det risken för exponering, och risken för att denna så lukrativa bransch avslöjas?

En stilla undran infinner sig också kring varför dessa organförsäljare tar risken och besväret att frakta ut alla organ till USA när det samtidigt råder organbrist i Israel. Borde det inte vara lite smidigare att sälja till någon av alla människorna med organbehov inom landet?

Men varför skulle den massmördande totalt ohumana israeliska militären, som dödar palestinska barn för att dricka deras blod, faktiskt vara så smarta att de istället gjorde sig av med liken? Nej, så smarta är dom inte....

Vad som däremot ställdes på sin spets var frågan kring varför en artikel, baserat på hörsägen, från en händelse 1992, publicerades över huvud taget?

Även frågan kring journalistisk kvalité ställdes på sin spets.

Andra tyckte att det var frågan kring Lindeborgs varande eller icke varande som kulturchef som ställdes på sin spets.

Gemensamt för alla dessa frågor är att ingen av dem är vad Monica Green lyckas ta upp, och ställa på sin spets...

fredag 21 augusti 2009

"Pressfrihet innebär att publicera sanningen och inte lögner"

DN: "Israel intensifierar de diplomatiska attackerna. Landets UD meddelade i går att det ska skicka en skarp officiell protest till Sverige om handläggningen av en artikel om israelisk organhandel i Aftonbladet."

Aftonbladet är en skräptidning, det vet vi sen gammalt. Men även skräptidningar med världsfrånvända kvasiintellektuella reportrar måste få tycka vad de vill. Det är därför vi har YGL och TF. Pressfrihet innebär därför inte "att publicera sanningen och inte lögner" som Israels utrikesminister Avigdor Lieberman felaktigt fått intrycket av. Den innebär att folk får uttrycka sina åsikter, oavsett hur idiotiska de än må tänkas vara. Men det som Jan Hellin glömmer i sitt försök att agera någon sorts yttrandefrihetens apostel i sitt brandtal för Aftonbladets publicering av den antisemitiska artikeln , så ger oss yttrandefriheten också rätten att kritisera dessa tafatta försök till journalistik. Bloggen Bent sammanfattar det hela ypperligt:

"Yttrandefrihet innebär att du ska få säga precis vad du vill, men yttrandefriheten betyder också att du riskerar att få en hink ruttna tomater slängd på dig för det du säger – verbalt sett förstås. Alla har rätt att säga precis vad de tycker om Aftonbladets ständiga försök att bedriva antijudisk propaganda, istället för att kritisera Israel som stat."

torsdag 20 augusti 2009

Riskaversion - Farligast i sängen!

Den hälsosamme ekonomisten skriver idag "Ska man vaccinera sig mot svininfluensan eller inte? Den som enbart av omsorg om den egna livhanken väljer att vaccinera sig bör förmodligen också fundera på att ligga kvar i sängen i morgon. Inte för att undvika svininfluensan, utan för att undvika alla andra risker som livet medför."

Vi på Facade Posse betackar oss för sådana hobbyanalyser kring risktagande, då vi alla vet att flest dödsfall sker i sängen, varför det är just denna som ska undvikas för att minimera riskerna med livet. Att då proklamera för sängliggande kan inte tolkas på annat sätt än att ekonomisten vill stävja befolkningstillväxten och önskar livet ur folk. Skämmes!