fredag 28 november 2008

Att slåss mot väderkvarnar

Många är de som använder parallellen mellan påhittade motståndare/argument och Don Quijotes berömda väderkvarnar. När Karin Olsson på Expressen hoppar på Mattias Svensson gör hon det genom att slåss mot just dessa väderkvarnar. Ingenstans går det i hennes text att finna argument baserat på fakta för sin sak, vilket Svensson också påpekar i sin replik. Karin Olsson begär, efter att ha läst Svenssons replik, att få några dagar på sig att tänka för att bemöta de argument som riktas mot hennes då indirekt erkänt, initialt ogenomtänkta framförande.

Två dagar senare dräper nämnda Olsson till med den utlovade repliken. En replik som utan att överdriva förmedlar ett under av moralism och fördomar utan att för den sakens skull vara i närheten av att besvara de argument som Svensson presenterar.

Denna moralism och ovilja, eller möjligen oförmåga (?) att utmana sina egna tankar och värderingar är något som man möts av dagligen. Moralisterna kommer alltid ha fördelen i dessa diskussioner då bevisbördan av någon anledning alltid hamnar på den som ifrågasätter den ingrodda (van)föreställningen hos moralisten. Sagda Svensson summerar denna problematik på ett ypperligt sätt i sitt svar på Olssons utlovade replik:

"
Karin Olsson sätter alltså likhetstecken mellan att bry sig och att vilja reglera saker, bara det sant oviktiga och ofarliga kan vara fritt. Det är ett bisarrt, men rätt vanligt, sätt att resonera. Och om premissen stämde skulle onekligen nyliberalismen och frihetstanken vara en enkelspårig och verklighetsfrämmande ideologi där ingenting var viktigt eller problematiskt."

I diskussioner kring allt ifrån PKU-register och FRA-lagar till rökning på krogen och öppettider av densamma så måste detta likhetstecken mellan att bry sig och att vilja reglera saker först olikställas för att diskussionen skall kunna ha en grund. Det är dock långt ifrån ofta som detta uppnås, för vem kan inte förstå att närpolisen i Stockholm vill stänga krogar tidigare, eftersom så många våldsbrott begås i samband med alkoholintag?

Diskussionen handlar då per automatik om huruvida det är rimligt eller inte att krogarna ska ha öppet till 03 eller 05 på morgonen. I denna diskussion skulle någon kunna ställa frågan varför just 03 ska vara den magiska gränsen? Varför inte stänga krogarna 01, eller 23, eller 22, då borde våldsbrotten rimligen minska ännu mer? Men häri ligger en stor del av problematiken. För drar man problemformuleringen till sin spets så framställs man som infantil och löjlig. För varför ska krogarna stänga 22? Det är ju bara ett dumt argument....Att ens försöka komma till konsensus kring att det faktiskt är lagligt att inmundiga alkohol, efter ovanstående inledning av diskussionen, är enkom det en anledning till att utbrista ett "heureka".

Försök att skildra lidelsefulla debatter i efterhand och i skrift gör sig sällan rättvisa, eller så saknar helt enkelt skribenten anlag för att göra transkriptionen på ett intresseväckande sätt. Det som åtskilliga gånger väcker frustration hos undertecknad är precis det som försöker beskrivas ovan; att så många väljer den enkla vägen genom att vara ivriga påhejare att stifta nya lagar, regleringar och förbud, baserat på känslor och fördomar, istället för att våga ta steget och analysera och ifrågasätta sina åsikter. Skulle fler göra detta, så skulle dessa kanske se att det inte är orimligt att dra frågeställningar till sin spets. Upprättas förbud, och stiftas lagar, som till stor del är grundade på godtycklighet, så kan vi vara säkra på att gränsen för denna godtycklighet hela tiden kommer flyttas.

Det är möjligt att jag själv slåss mot rubrikens, eller Olssons, väderkvarnar. Till skillnad från Olsson, Reinfeldt etc. kräver jag dock inte rättning i leden. Snarare välkomnar jag, och ser fram emot debatten, kring allt från "konsensus"relaterade frågor kring klimatet, till bilbältestvångets to-be-or-not-to-be.Inga kommentarer: