fredag 24 oktober 2008

Bodström pratar moral, och Edgren nyspråk

Jag har nyss lyssnat på en människa berätta om hur hans mångåriga förhållande fortfarande frodas trots 10 års åldersskillnad och trots att motparten var under 15 då de träffades. Hade de konsumerat förhållandet innan istället för efter 15-årsdagen (som i detta fallet) hade han i Thomas Bodströms ögon varit en våldtäktsman som förtjänat minst 2 års fängelse. Bodström tycker att domstolen applicerar moral på flickans handlingar, att den tycker att hon får skylla sig själv då hon redan hade haft sex, men utan att själv ha läst domen så tyder de uppgifter som framkommit att brottet består i en enda sak, åldersskillnaden mellan flickan och mannen. 

Att domstolen dömer för sexuellt utnyttjande betyder att inget våld eller sexuellt tvång förekommit mellan mannen och flickan. För detta talar också att träffarna skett vid upprepade tillfällen.
Ingenstans står det om åldern på flickans tidigare partner, antingen är han under 15, eller såpass nära 15 att han fått lov att ha sex med en flicka under 15 utan att väcka Mammans eller åklagarens vrede.
Mamman är också den som har "väldigt svårt att förstå domen".
Det som publicerats av flickans berättelse är:

"I förhör har flickan sagt att hon inte ville ha sex med sin tränare, och att hon tyckte det var obehagligt, men att hon gjorde det av rädsla för vad han skulle göra om hon sa nej. 

Till slut sa hon dock nej, och då slapp hon." (min kursivering) 

Hade mannen haft exakt samma relation med en sexuellt aktiv flicka äldre än 15 hade han gått fri, nu hade han det med en sexuellt aktiv flicka under 15. Mannen är korkad och får skylla sig själv, han borde vetat bättre, och borde inte tagit initiav till sex (det står ingenstans att mannen initierade, men man får anta att det är så), men det visar på absurditeten i lagen där Bodström vill att samma beteende med ett par månaders mellanrum skall vara straffritt i det ena fallet, och generera 2+ års fängelse i det andra. För att slutligen bevisa Bodströms KristECPATifierade budskap har vi denna åldersmoralistiska tankevurpa:

"– När vi genomförde lagändringen var det aldrig tal om att en 37-årig man skulle kunna ha samlag med en 14-årig flicka men ändå inte dömas för våldtäkt av barn. Den här domen visar behovet av en ordentlig utvärdering." 

Det nämns inget om tvång, inget om våld, inget om utnyttjande, bara "samlag". Frivilligt, roligt, härligt, spännande? Det spelar ingen roll, det är våldtäkt! Det där är ren moralism, det där är att förvägra vissa unga tonåringars sexualitet. 

För att ytterligare förvirra det hela publiceras en krönika där Monika Edgren fullständigt bortser från det faktum att det inte blivit en rättsak överhuvudtaget om flickan varit över 15, och det hade inte varit betecknat som våldtäkt innan 2005 då den nya lagen trädde ikraft. Edgren har med nyspråkets hjälp förvirrat sig själv in i genusvetenskapens ologiska virrvarr, där endast hennes likar hittar. 

Inga kommentarer: