onsdag 31 december 2008

Vad hade "Den elaka polisen" sagt?

Vilka utbildningar för poliser "bedöms vara av stort värde för myndighetens verksamhet" och skall medge tjänstledighet med bibehållen lön för vidareutbildning? Juridik, psykologi eller samhällskunskap kanske? Enligt polisfacket bör studier i Genusvetenskap vara en sådan utbildning. I utbildningsplanen nämns visserligen att man skall förvärva förmåga att "beakta jämställdhet och etiska aspekter i bedömningar och agerande." - men å andra sidan står det också att man skall "söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå" - vilket blir svårt med en sådan pseudovetenskap. När genusforskarna trots sitt numera nästintill allomfattande mandat inte förmår hitta metoder och lösningar (åtminstone inte utan att införa ett ägandeskap av föräldrar och barn) för att neutralisera könsroller ens hos så tacksamma försöksdjur som dagisbarn är det ytterligt svårt att ta denna vetenskaps framtid på allvar.

Visserligen har genusvetenskapen påvisat många ovälkomna skillnader i samhället, men att via genusvetenskapens sociala experiment försöka finna en lösning på dessa skillnader är en studie i futilitet. Indiviualisering och liberalism är botemedlen, inte social ingenjörskonst.

Så till barnuppfostring enligt den gamla skolan:

Gott nytt år!

torsdag 18 december 2008

Principfrågan kring yttrandefrihet

Via opassande hittar jag följande, helt lysande artikel, av Anders Mildner i Sydsvenskan.

"För vad säger vi till de länder som vi tidigare har kritiserat för deras brutala syn på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Att deras principer är okej, men att de möjligen bör se över sina straffskalor lite?"

Vår Sjupartiregering!

Expressen bjuder på årets avslöjande. Vi har helt plötsligt fått en sjupartiregering!Den globala uppkylningen

En undangömd artikel på Dagens Industri överraskar genom att påpeka det faktum att 2008 kommer att bli det kallaste året sedan 1996. Självklart sticker inte tidningen ut hakan mer än så och försöker inte ens med en mening påskina att den avkylning som skett av planeten de senaste 10 åren skulle kunna vara en indikation på att IPCCs modellerade väderprognos för de kommande hundra åren kan vara felaktig eller i bästa fall bygga på en hög grad av osäkerhet. Istället levereras brasklapp på brasklapp för att påskina att alla krafter som verkar för nedkylning beror på tillfälliga, naturliga variationer, som väderfenomenet La Nina samt ”naturliga svängningar i havsvattnets cirkulation i norra Atlanten.” innan temperaturen självfallet ”tar fart uppåt igen."

Alltså.

  • När temperaturen stiger är den logiska förklaringen koldioxidutsläpp orsakad av människan.
  • När temperaturen sjunker så beror det på naturliga variationer orsakade av solaktivitet, havsströmmar och andra väderfenomen.

onsdag 17 december 2008

En röst på alliansen är en röst på? del två

Sett till frågor kring personlig frihet/integritet är det ingen större skillnad mellan de båda blocken har det med all tydlighet visat sig. Att lägga en röst på alliansen kommer därför inte göra någon skillnad i den politiska inriktningen gällande dessa frågor. Tycker man som väljare att dessa frågor är viktigare än alla andra frågor, så finns det per definition ingen poäng att rösta (utan alternativ, inget val). Frågan är dock om det är vettigt att som libertarian/liberal värdera personlig frihet och integritet högre än alla andra politiska frågor? Många liberaler anser att så inte bör vara fallet.

Den viktigaste politiska frågan enligt dessa liberaler är sänkt skattetryck, vilket då motiverar att man fortsätter att stödja det parti och block som vill sänka skatten mest. I dagsläget är det Moderaterna och Alliansen.

Argumentet för att ha skattefrågan som viktigaste punkt på dagordningen när det kommer till att fatta beslutet kring vilket parti som skall få äran att representera ens egna åsikter är att det är i skatteuttaget som all repressiv statlig makt har sin grund.

Med en liten inkomst finns det helt enkelt inga möjligheter med expansiva och dyra statliga interventioner är resonemanget, och således finns då inget utrymme eller möjlighet för staten att genomföra FRA-lagen då pengar till denna, eller liknande verksamheter, inte skulle finnas. Enligt den libertarianska idétraditionen asner man också att skatter är stöld. Det lägger även en moralisk dimension på skattefrågan. Om skattetrycket sjunker minskar också de ofrivilliga våldet (i detta fall stöld) gentemot människor. Mot denna bakgrund anser många att skattefrågan är den ohotat viktigaste politiska frågan.

Invändningen gentemot det ovanstående är att vår kära regering i såväl FRA som IPRED lägger över en stor del av kostnaderna på operatörerna vilket vi alla vet är en konsumentkostnad i slutändan. Således skulle en minskad skattebörda i sig inte vara någon som helst garant för att den statliga interventionen skulle minska. Vidare så är de skillnader som föreligger mellan de politiska blocken i skattefrågan så pass små att det i det närmsta blir fråga om marginella omfördelningar, även om skattesänkningarna i sig självklart är av godo. (vilket även påtalats tidigare)

Vad är då de viktigaste principerna, och vilka frågor bör prioriteras när det kommer till en utvärdering av Alliansen, och framförallt; förtjänar de en röst 2010? För mig är det fortfarande extremt osäkert.

fredag 12 december 2008

En röst på Alliansen är en röst på?

Alliansregeringen får återigen kritik. Denna gång är det på grund av det riktade stödet till bilindustrin som presenterades av samma regering vars statsminister så sent som den 22 Oktober sa följande.

”Däremot tycker jag inte att det är dags att öppna industriakuter av det slag som framför allt Nicolas Sarkozy har föreslagit. Det tror jag är fel väg, cementerar befintliga strukturer, oftast till stor kostnad för skattebetalarna och sen visar det sig att man i alla fall inte har uthållig konkurrensförmåga och därför inte blir kvar i det långa loppet ändå.” (via Johan Norberg)

Många liberaler/libertarianer har länge diskuterat hur de ska lägga sin röst 2010. Detta har sin utgångspunkt i de ständigt återkommande klavertramp som vår regering forcerar igenom i bästa socialistiska anda. Men trots att regeringen tar dessa tydliga steg mot ett mer totalitärt samhälle, skulle alternativet då vara bättre? Ska man utvärdera regeringens politik så säger många liberala förespråkare att denna utvärdering isåfall måste ske med det program som partierna gick till val på som måttstock för om de är värda att röstas fram igen. Det går helt enkelt inte att gå till val på "Blogge Bloggelitos manifesto för en bättre värld" som en god vän till mig uttryckte det. "Lite realism är rimligt att lägga in i förväntningar"

Så därför kan det vara värt att titta på Alliansens vallöften. Enligt en TT-genomgång från i september 2008 har 65 av 130 vallöften infriats. 24 stycken ytterligare är på gång och de övriga 41 håller på att förberedas. Av dessa sista är det enbart ett fåtal där inget har hänt. Att mer än hälften av vallöftena har infriats efter två år måste väl sägas vara ett rätt gott resultat. För om kravet är en revolution kommer inga förändringar alls till stånd. Sådana krav är helt enkelt inte så populära bland väljarna. Och små steg i rätt riktning bör väl premieras över ingen förändring alls....eller?

Jag är den första att erkänna att jag hellre väljer  små steg i rätt riktning snarare än inga steg alls. Jag föredrar också höga skatter framför jättehöga skatter, om dessa är alternativen jag har att välja mellan. Visst är det bra att vår regering genomfört många av sina vallöften! Det är dock allt det som Inte står i deras vallöften som trots detta ”uppfyllts” och genomförts, som är den stora stötestenen och invändningen mot deras politik, och som berättigar ifrågasättandet av huruvida de borgerliga ens är värdiga att bemödas en röst i nästa val. Ett steg fram och tio bak blir fortfarande ett rejält kliv bakåt vid en summering. Blogge Bloggelitos "manifesto för en bättre värld" får stå för honom. Men all den kritik som framförs gentemot regeringen bygger inte på krossade förespeglingar, utan på de faktiska beslut som har fattats och regleringar som införts. Beslut som går rakt emot folket och dess vilja. Det folk som regeringen säger sig representera. 

tisdag 9 december 2008

"I'll be back"

Magasinet Neo uppmärksammade i Oktober i år "Volvo Rage Boy" med rubriken "-snart i din TV (IGEN)". Det dröjde inte ens två månader innan sveriges motsvarighet till Islamic Rage Boy gjorde comeback i TV-rutan. 

I kvällens avsnitt av det lysande programmet Debatt på SVT "råkar" Sebastian De Souza dyka upp och kräva av staten att de går in och säkerställer tillverkningen av volvobilar som ingen vill köpa. 

I en angränsande fråga har ett förslag till EU-kommissionen presenterats som, om det blir verklighet, innebär att mobiler kan förses med en tull på upp till 14%. Detta då dedikerade tillverkare av exempelvis gps:er, kameror, musikspelare etc. förlorar intäkter då de nya telefonerna har alla dessa funktioner inbyggda. 

Den naturliga lösningen på gps- och kameraföretagens problem med att de säljer produkter som ingen vill ha är att ändra inriktning på verksam....att belägga varor folk faktiskt efterfrågar med höga extraavgifter för att snedvridna konkurrensen och med hjälp av konstgjord andning hjälpa olönsamma branscher att vara kvar vid liv. 


söndag 7 december 2008

A fascist state in the making

Storbritanniens krig mot frihet forsätter i och med censureringen av Wikipedia på uppdrag av IWF, en organisation som likt RPS, ECPAT, och Telia arbetar för utökad godtycklig filtrering av Internet. Nu finns det vissa som försöker väcka opinion mot hysterin, men tyvärr utan större framgång. Det vi kan göra i Sverige är att byta till den ISP som inte filtrerar oss, och som gånggång står upp för ett fritt internet, Bahnhof.   

onsdag 3 december 2008

*Boing*

Dagens boktips.

Klassisk feminism av Louise Persson

Beställ ditt ex. idag!

Nakenchockkrismöte rasar hos dokusåpealliansen

Moderaterna har idag ett krismöte om ipred(ator)lagen. Får vi månne se en favorit i repris på moderaternas föredömliga demokratiutövande, som i det krismöte som hölls bakom stängda dörrar angående FRA-lagen?

Ser man till regeringens track-record fram tills idag så är det inte mycket som talar för att ipred(ator) lagen kommer att få ett lyckligare slut. Tvångsavgifter för a-kassa, behållna marginalskatter, Per Schlingmanns utspel kring könskvotering i bolagsstyrelserna samt en stockkonservativ hållning i frågan angående könsneutrala äktenskap - listan kan göras lång.

Bloggen Bent sammanfattar på ett eminent sätt den uppgivna situationen för oss liberala väljare som letar med ljus och lykta efter anledningar att rösta på den borgerliga alliansen:
"Jag skulle gärna vilja ha ett svar som är mera djupgående än att ‘annars blir det en sosseregering’. Om det inte är någon skillnad mellan de två blocken kan man väl anta att sossarna är bättre på att vara sossar än vad moderaterna är? Någon?"

måndag 1 december 2008

Extrema handlingar

Vad är jämförbart med könsstympning av barn och grova sexuella handlingar mot minderåriga?
Vad är det för brott tunga sexualförbrytare begår mot utländska medborgare, där polisen naturligtvis vill ha hjälp av sina svenska kollegor för att lagföra männen?

Enligt Kristina Hultman i P1 Morgons debatt om en svensk lag mot sexköp utomlands är sexköp och sexköpare som syftas på ovan. Nu skulle jag kunna skriva en lång raljerande text, men mot en person som i direktsänd radio definierar sexköpare som tunga sexualförbrytare, och som upprepade gånger hävdar att det är "i princip omöjligt att lagföra män som begår [sexual]brott mot minderåriga" så är det rätt överflödigt, det räcker att citera henne för att visa att hon är lika extrem som någonsin Dworkin var.

Angående dubbla straffbarhetens princip och varför sexköp utomlands också bör undantas:

"... vi har ju undantag från den i Sverige idag. Det är ju till exempel olagligt att resa med ett barn till utlandet för att könsstympa, det är olagligt med grova sexuella handlingar mot minderåriga, så att vi har väldigt många...det handlar ju om extrema handlingar, där vi menar att det dels finns en trafik, vilket det gör när det gäller människohandel, vare sig man definierar det som prostiution eller trafficking, så är det här till sin natur drivet utav brottsyndikat som jobbar över gränserna, och det är samma sak med könsstympningsfrågan, där ju väldigt många unga flickor, är det då, tas till dom forna hemländerna för könsstympning och då har man brutit mot den här principen"

Tack Kristina, för att du är på moralisternas och radikalfeministernas sida, någon gång så kanske, bara kanske, en politiker tittar på vilka som är deras vapendragare i dessa frågor.

söndag 30 november 2008

Fair and balanced?

Schweiz kommer idag att folkomrösta om att tillåta cannabisbruk, det jag reflekterade över i samband med detta är att man får ännu ett bevis för vilken av de svenska dagstidningarna man skall läsa om man föredrar en seriös liberal tidning. SvD skriver såhär medan DN vinklar storyn på detta sätt.

Fram till DNs Twingly-bojkott av Isabella så var det främst den tidningen jag läste på nätet, efter mitt obesvarade bojkottmail till Torbjörn så klickar jag mig bara dit när jag får en länk till en artikel. SvD och främst deras ledarredaktion gör att jag inte saknar DN ett endaste dugg.

fredag 28 november 2008

Så säger lagen

Jag har skrivit om konsekvenserna av dagens lagstiftning gällande våldtäkt av "barn", idag skriver Widar om ett fall som med all tydlighet visar hur domstolar tvingas döma för ett brott som de i beslutet konstaterar inte har hänt. Applicera nu Bodströms ECPAT-budskap om utvidgade lagar och hårdare straff (t.ex minimistraff på 4 år för våldtäkt mot barn, alltså även även detta fallet) för alla sexuella handlingar gällande "barn" som genomgått puberteten och vår nya moralistiska framtid tittar fram.

Sieg Karlén!

Att slåss mot väderkvarnar

Många är de som använder parallellen mellan påhittade motståndare/argument och Don Quijotes berömda väderkvarnar. När Karin Olsson på Expressen hoppar på Mattias Svensson gör hon det genom att slåss mot just dessa väderkvarnar. Ingenstans går det i hennes text att finna argument baserat på fakta för sin sak, vilket Svensson också påpekar i sin replik. Karin Olsson begär, efter att ha läst Svenssons replik, att få några dagar på sig att tänka för att bemöta de argument som riktas mot hennes då indirekt erkänt, initialt ogenomtänkta framförande.

Två dagar senare dräper nämnda Olsson till med den utlovade repliken. En replik som utan att överdriva förmedlar ett under av moralism och fördomar utan att för den sakens skull vara i närheten av att besvara de argument som Svensson presenterar.

Denna moralism och ovilja, eller möjligen oförmåga (?) att utmana sina egna tankar och värderingar är något som man möts av dagligen. Moralisterna kommer alltid ha fördelen i dessa diskussioner då bevisbördan av någon anledning alltid hamnar på den som ifrågasätter den ingrodda (van)föreställningen hos moralisten. Sagda Svensson summerar denna problematik på ett ypperligt sätt i sitt svar på Olssons utlovade replik:

"
Karin Olsson sätter alltså likhetstecken mellan att bry sig och att vilja reglera saker, bara det sant oviktiga och ofarliga kan vara fritt. Det är ett bisarrt, men rätt vanligt, sätt att resonera. Och om premissen stämde skulle onekligen nyliberalismen och frihetstanken vara en enkelspårig och verklighetsfrämmande ideologi där ingenting var viktigt eller problematiskt."

I diskussioner kring allt ifrån PKU-register och FRA-lagar till rökning på krogen och öppettider av densamma så måste detta likhetstecken mellan att bry sig och att vilja reglera saker först olikställas för att diskussionen skall kunna ha en grund. Det är dock långt ifrån ofta som detta uppnås, för vem kan inte förstå att närpolisen i Stockholm vill stänga krogar tidigare, eftersom så många våldsbrott begås i samband med alkoholintag?

Diskussionen handlar då per automatik om huruvida det är rimligt eller inte att krogarna ska ha öppet till 03 eller 05 på morgonen. I denna diskussion skulle någon kunna ställa frågan varför just 03 ska vara den magiska gränsen? Varför inte stänga krogarna 01, eller 23, eller 22, då borde våldsbrotten rimligen minska ännu mer? Men häri ligger en stor del av problematiken. För drar man problemformuleringen till sin spets så framställs man som infantil och löjlig. För varför ska krogarna stänga 22? Det är ju bara ett dumt argument....Att ens försöka komma till konsensus kring att det faktiskt är lagligt att inmundiga alkohol, efter ovanstående inledning av diskussionen, är enkom det en anledning till att utbrista ett "heureka".

Försök att skildra lidelsefulla debatter i efterhand och i skrift gör sig sällan rättvisa, eller så saknar helt enkelt skribenten anlag för att göra transkriptionen på ett intresseväckande sätt. Det som åtskilliga gånger väcker frustration hos undertecknad är precis det som försöker beskrivas ovan; att så många väljer den enkla vägen genom att vara ivriga påhejare att stifta nya lagar, regleringar och förbud, baserat på känslor och fördomar, istället för att våga ta steget och analysera och ifrågasätta sina åsikter. Skulle fler göra detta, så skulle dessa kanske se att det inte är orimligt att dra frågeställningar till sin spets. Upprättas förbud, och stiftas lagar, som till stor del är grundade på godtycklighet, så kan vi vara säkra på att gränsen för denna godtycklighet hela tiden kommer flyttas.

Det är möjligt att jag själv slåss mot rubrikens, eller Olssons, väderkvarnar. Till skillnad från Olsson, Reinfeldt etc. kräver jag dock inte rättning i leden. Snarare välkomnar jag, och ser fram emot debatten, kring allt från "konsensus"relaterade frågor kring klimatet, till bilbältestvångets to-be-or-not-to-be.onsdag 26 november 2008

Gotcha!

"Det kommer att bli svårt att fälla svenskar som köpt sex utomlands. Det menar både polisen och forskare med anledning av vänsterpartiets förslag att utvidga den svenska sexköpslagen så att den också gäller män som åker till andra länder för att köpa sex av prostituerade. Men trots det får förslaget tummen upp."

Edit: Nu har texten ändrats till "personer"

SvD

tisdag 25 november 2008

Dårarnas paradis

Enligt SVD finns det ett "brett politiskt stöd" för Vänsterpartiets oerhört genomtänkta förslag om att förbjuda svenskar att från att köpa sex utomlands. Tro fan det, när SvD ber om kommentarer från kristmoralister, radikalfeminister och förljugna "liberaler". Ämnet förtjänar en mycket längre text, men jag blir så trött, så trött.

lördag 15 november 2008

Narkomaners värde

Brukarföreningen i Stockholm har gång på gång visat hur illa och människo-ovärdigt narkomaner behandlas i Sverige. Här i Skåne har synen varit något annorlunda, både på narkomaner och prostituerade, men tyvärr så ser vi nu att det fortfarande är långt ifrån bra. En väl fungerande medicin byts ut - mot en sämre - då de medicinskt ansvariga ansåg att det föreligger risk för vidareförsäljning och missbruk av Subutex. Det konstaterades mycket riktigt att flera patienter inte tål ersättningsmedicinen, hade detta varit en normal patientgrupp hade de naturligtvis fått gå tillbaka till Subutex, men så icke här. Däremot erbjöds de gå över till metadon, som av den ansvariga läkaren i Malmö beskrivs som "farligare och mer biverkningsbelastad, särskilt om man måste ge höga doser". Hade samma förfarande gällt en annan patientgrupp hade det såklart blivit ett ramaskri, men här visas återigen att "kampen mot narkotikan" anses så viktig att vissa människor gärna får offras för det övergripande målet. Det blir extra tydligt hur individuell hänsyn totalt fattas när de här människorna behandlas, då hela patientgruppen tvingas byta läkemedel, även de som aldrig misstänkts för sidomissbruk eller vidareförsäljning.

Nu beslutade sig Lund för att återgå till Subutex, men så icke Helsingborg och Malmö, och där visar sig ytterligare en faktor som är speciell för narkotikamissbrukare, det fria vårdval som gäller andra saknas helt för dem, de är därmed förhindrade att söka vård i Lund.

fredag 14 november 2008

Rothstein vs. Bloggarna, rond 5

Mattias Svensson får en käftsmäll av Statsvetaren Bo Rothstein i GP. Problemet med denna käftsmäll är att scenen är riggad och filmad ur precis den vinkel som regissör Rothstein vill att verkligheten skall skildras. Beskådaren lämnas ovetandes kring denna scenografi, och kan möjligtvis bli så fängslad av dramaturgin och scenografin att denna uppdiktade historia faktiskt förväxlas med verkligheten. Tar man sig tid och skärskådar slagduellen ingående ser man dock ganska snabbt att Rothsteins käftsmäll visar sig vara ett rejält luftslag, hämtat snarare från en hemmafestpåfyllaniköketdiskussion, än tillhörandes retorikernas finrum.

För er som blir förvirrade av metaforer så försöker alltså Bo Rothstein gå i klinch med bloggosfären och ifrågasätta den senares berättigande som samhällspolitiskt och demokratiberikande inslag där stridstaktiken från Rothsteins sida består av uppdiktade argument, rena falsarier och framförallt en total ignorans av de faktiska argument som gång på gång presenterats. Då gammelmedia fortfarande håller dessa notoriska mytomaner om ryggen och generellt sett vägrar den för dagen påhoppade tänkaren replik, ja då är det helt klart svårt för den genomsnittlige nyhetsläsaren att få en nyanserad bild av debatten. Rothstein är tveksam till bloggosfärens bidrag till demokratin. Då han själv, genom att medvetet ignorera motsidans fakta och argument, är en av orsakerna till denna begränsade debatt, så faller det sig naturligt att undra över Rothsteins egen demokratisyn. Kan det månne vara så att demokrati för Rothstein enkomt föreligger då denne själv får sätta upp spelreglerna. Är detta fallet så är det ännu inte för sent för professorn. Det finns fortfarande ett fåtal "demokratiska republiker" kvar i världen som möjligtvis skulle vara intresserade av Rothsteins tankegångar kring demokratiutförande.

söndag 9 november 2008

Förväntningar och fördomar

I slutet på en bok jag läste ut inatt utspelar sig följande scen:

En man sitter vid ett bord i ett bibliotek och läser, in kommer två unga tonårspojkar och sätter sig bredvid honom. Mannen, vars fäbless för pojkar har antytts tidigare i boken, börjar prata med den ena pojken, till slut smeker han lätt pojkens hand, hans andra hand är nu under bordet. Bokens huvudrollsinnehavare, som är bekant med mannen, sitter en bit bort och betraktar förloppet med en fascination av någon som tittar på en katastrof i vardande, och mycket riktigt så blir mannen påkommen av biblioteksvaktmästaren, som efter en utskällning ger mannen två knytnävsslag i ansiktet. Huvudrollsinnehavaren griper in och tar tag i vaktmästaren och skall återbörda knytnävsslagen då följande ord sägs av en uppskrämd vaktmästare:

"Släpp mig, kräk där. Ni kanske också är en bög, va?"

Bög? Genom hela scenen visste jag att beskyllningen pedofil skulle komma. Varför säger vaktmästaren bög och inte pedofil? Varför gör författaren såhär, vad vill han säga? Är han sexualliberal eller sexualkonservativ moralist?
Förklaringen är på samma gång både enklare och svårare, boken är Äcklet av Jean-Paul Sartre, den gavs ut 1938.