onsdag 31 december 2008

Vad hade "Den elaka polisen" sagt?

Vilka utbildningar för poliser "bedöms vara av stort värde för myndighetens verksamhet" och skall medge tjänstledighet med bibehållen lön för vidareutbildning? Juridik, psykologi eller samhällskunskap kanske? Enligt polisfacket bör studier i Genusvetenskap vara en sådan utbildning. I utbildningsplanen nämns visserligen att man skall förvärva förmåga att "beakta jämställdhet och etiska aspekter i bedömningar och agerande." - men å andra sidan står det också att man skall "söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå" - vilket blir svårt med en sådan pseudovetenskap. När genusforskarna trots sitt numera nästintill allomfattande mandat inte förmår hitta metoder och lösningar (åtminstone inte utan att införa ett ägandeskap av föräldrar och barn) för att neutralisera könsroller ens hos så tacksamma försöksdjur som dagisbarn är det ytterligt svårt att ta denna vetenskaps framtid på allvar.

Visserligen har genusvetenskapen påvisat många ovälkomna skillnader i samhället, men att via genusvetenskapens sociala experiment försöka finna en lösning på dessa skillnader är en studie i futilitet. Indiviualisering och liberalism är botemedlen, inte social ingenjörskonst.

Så till barnuppfostring enligt den gamla skolan:

Gott nytt år!

torsdag 18 december 2008

Principfrågan kring yttrandefrihet

Via opassande hittar jag följande, helt lysande artikel, av Anders Mildner i Sydsvenskan.

"För vad säger vi till de länder som vi tidigare har kritiserat för deras brutala syn på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Att deras principer är okej, men att de möjligen bör se över sina straffskalor lite?"

Vår Sjupartiregering!

Expressen bjuder på årets avslöjande. Vi har helt plötsligt fått en sjupartiregering!Den globala uppkylningen

En undangömd artikel på Dagens Industri överraskar genom att påpeka det faktum att 2008 kommer att bli det kallaste året sedan 1996. Självklart sticker inte tidningen ut hakan mer än så och försöker inte ens med en mening påskina att den avkylning som skett av planeten de senaste 10 åren skulle kunna vara en indikation på att IPCCs modellerade väderprognos för de kommande hundra åren kan vara felaktig eller i bästa fall bygga på en hög grad av osäkerhet. Istället levereras brasklapp på brasklapp för att påskina att alla krafter som verkar för nedkylning beror på tillfälliga, naturliga variationer, som väderfenomenet La Nina samt ”naturliga svängningar i havsvattnets cirkulation i norra Atlanten.” innan temperaturen självfallet ”tar fart uppåt igen."

Alltså.

  • När temperaturen stiger är den logiska förklaringen koldioxidutsläpp orsakad av människan.
  • När temperaturen sjunker så beror det på naturliga variationer orsakade av solaktivitet, havsströmmar och andra väderfenomen.

onsdag 17 december 2008

En röst på alliansen är en röst på? del två

Sett till frågor kring personlig frihet/integritet är det ingen större skillnad mellan de båda blocken har det med all tydlighet visat sig. Att lägga en röst på alliansen kommer därför inte göra någon skillnad i den politiska inriktningen gällande dessa frågor. Tycker man som väljare att dessa frågor är viktigare än alla andra frågor, så finns det per definition ingen poäng att rösta (utan alternativ, inget val). Frågan är dock om det är vettigt att som libertarian/liberal värdera personlig frihet och integritet högre än alla andra politiska frågor? Många liberaler anser att så inte bör vara fallet.

Den viktigaste politiska frågan enligt dessa liberaler är sänkt skattetryck, vilket då motiverar att man fortsätter att stödja det parti och block som vill sänka skatten mest. I dagsläget är det Moderaterna och Alliansen.

Argumentet för att ha skattefrågan som viktigaste punkt på dagordningen när det kommer till att fatta beslutet kring vilket parti som skall få äran att representera ens egna åsikter är att det är i skatteuttaget som all repressiv statlig makt har sin grund.

Med en liten inkomst finns det helt enkelt inga möjligheter med expansiva och dyra statliga interventioner är resonemanget, och således finns då inget utrymme eller möjlighet för staten att genomföra FRA-lagen då pengar till denna, eller liknande verksamheter, inte skulle finnas. Enligt den libertarianska idétraditionen asner man också att skatter är stöld. Det lägger även en moralisk dimension på skattefrågan. Om skattetrycket sjunker minskar också de ofrivilliga våldet (i detta fall stöld) gentemot människor. Mot denna bakgrund anser många att skattefrågan är den ohotat viktigaste politiska frågan.

Invändningen gentemot det ovanstående är att vår kära regering i såväl FRA som IPRED lägger över en stor del av kostnaderna på operatörerna vilket vi alla vet är en konsumentkostnad i slutändan. Således skulle en minskad skattebörda i sig inte vara någon som helst garant för att den statliga interventionen skulle minska. Vidare så är de skillnader som föreligger mellan de politiska blocken i skattefrågan så pass små att det i det närmsta blir fråga om marginella omfördelningar, även om skattesänkningarna i sig självklart är av godo. (vilket även påtalats tidigare)

Vad är då de viktigaste principerna, och vilka frågor bör prioriteras när det kommer till en utvärdering av Alliansen, och framförallt; förtjänar de en röst 2010? För mig är det fortfarande extremt osäkert.

fredag 12 december 2008

En röst på Alliansen är en röst på?

Alliansregeringen får återigen kritik. Denna gång är det på grund av det riktade stödet till bilindustrin som presenterades av samma regering vars statsminister så sent som den 22 Oktober sa följande.

”Däremot tycker jag inte att det är dags att öppna industriakuter av det slag som framför allt Nicolas Sarkozy har föreslagit. Det tror jag är fel väg, cementerar befintliga strukturer, oftast till stor kostnad för skattebetalarna och sen visar det sig att man i alla fall inte har uthållig konkurrensförmåga och därför inte blir kvar i det långa loppet ändå.” (via Johan Norberg)

Många liberaler/libertarianer har länge diskuterat hur de ska lägga sin röst 2010. Detta har sin utgångspunkt i de ständigt återkommande klavertramp som vår regering forcerar igenom i bästa socialistiska anda. Men trots att regeringen tar dessa tydliga steg mot ett mer totalitärt samhälle, skulle alternativet då vara bättre? Ska man utvärdera regeringens politik så säger många liberala förespråkare att denna utvärdering isåfall måste ske med det program som partierna gick till val på som måttstock för om de är värda att röstas fram igen. Det går helt enkelt inte att gå till val på "Blogge Bloggelitos manifesto för en bättre värld" som en god vän till mig uttryckte det. "Lite realism är rimligt att lägga in i förväntningar"

Så därför kan det vara värt att titta på Alliansens vallöften. Enligt en TT-genomgång från i september 2008 har 65 av 130 vallöften infriats. 24 stycken ytterligare är på gång och de övriga 41 håller på att förberedas. Av dessa sista är det enbart ett fåtal där inget har hänt. Att mer än hälften av vallöftena har infriats efter två år måste väl sägas vara ett rätt gott resultat. För om kravet är en revolution kommer inga förändringar alls till stånd. Sådana krav är helt enkelt inte så populära bland väljarna. Och små steg i rätt riktning bör väl premieras över ingen förändring alls....eller?

Jag är den första att erkänna att jag hellre väljer  små steg i rätt riktning snarare än inga steg alls. Jag föredrar också höga skatter framför jättehöga skatter, om dessa är alternativen jag har att välja mellan. Visst är det bra att vår regering genomfört många av sina vallöften! Det är dock allt det som Inte står i deras vallöften som trots detta ”uppfyllts” och genomförts, som är den stora stötestenen och invändningen mot deras politik, och som berättigar ifrågasättandet av huruvida de borgerliga ens är värdiga att bemödas en röst i nästa val. Ett steg fram och tio bak blir fortfarande ett rejält kliv bakåt vid en summering. Blogge Bloggelitos "manifesto för en bättre värld" får stå för honom. Men all den kritik som framförs gentemot regeringen bygger inte på krossade förespeglingar, utan på de faktiska beslut som har fattats och regleringar som införts. Beslut som går rakt emot folket och dess vilja. Det folk som regeringen säger sig representera. 

tisdag 9 december 2008

"I'll be back"

Magasinet Neo uppmärksammade i Oktober i år "Volvo Rage Boy" med rubriken "-snart i din TV (IGEN)". Det dröjde inte ens två månader innan sveriges motsvarighet till Islamic Rage Boy gjorde comeback i TV-rutan. 

I kvällens avsnitt av det lysande programmet Debatt på SVT "råkar" Sebastian De Souza dyka upp och kräva av staten att de går in och säkerställer tillverkningen av volvobilar som ingen vill köpa. 

I en angränsande fråga har ett förslag till EU-kommissionen presenterats som, om det blir verklighet, innebär att mobiler kan förses med en tull på upp till 14%. Detta då dedikerade tillverkare av exempelvis gps:er, kameror, musikspelare etc. förlorar intäkter då de nya telefonerna har alla dessa funktioner inbyggda. 

Den naturliga lösningen på gps- och kameraföretagens problem med att de säljer produkter som ingen vill ha är att ändra inriktning på verksam....att belägga varor folk faktiskt efterfrågar med höga extraavgifter för att snedvridna konkurrensen och med hjälp av konstgjord andning hjälpa olönsamma branscher att vara kvar vid liv. 


söndag 7 december 2008

A fascist state in the making

Storbritanniens krig mot frihet forsätter i och med censureringen av Wikipedia på uppdrag av IWF, en organisation som likt RPS, ECPAT, och Telia arbetar för utökad godtycklig filtrering av Internet. Nu finns det vissa som försöker väcka opinion mot hysterin, men tyvärr utan större framgång. Det vi kan göra i Sverige är att byta till den ISP som inte filtrerar oss, och som gånggång står upp för ett fritt internet, Bahnhof.   

onsdag 3 december 2008

*Boing*

Dagens boktips.

Klassisk feminism av Louise Persson

Beställ ditt ex. idag!

Nakenchockkrismöte rasar hos dokusåpealliansen

Moderaterna har idag ett krismöte om ipred(ator)lagen. Får vi månne se en favorit i repris på moderaternas föredömliga demokratiutövande, som i det krismöte som hölls bakom stängda dörrar angående FRA-lagen?

Ser man till regeringens track-record fram tills idag så är det inte mycket som talar för att ipred(ator) lagen kommer att få ett lyckligare slut. Tvångsavgifter för a-kassa, behållna marginalskatter, Per Schlingmanns utspel kring könskvotering i bolagsstyrelserna samt en stockkonservativ hållning i frågan angående könsneutrala äktenskap - listan kan göras lång.

Bloggen Bent sammanfattar på ett eminent sätt den uppgivna situationen för oss liberala väljare som letar med ljus och lykta efter anledningar att rösta på den borgerliga alliansen:
"Jag skulle gärna vilja ha ett svar som är mera djupgående än att ‘annars blir det en sosseregering’. Om det inte är någon skillnad mellan de två blocken kan man väl anta att sossarna är bättre på att vara sossar än vad moderaterna är? Någon?"

måndag 1 december 2008

Extrema handlingar

Vad är jämförbart med könsstympning av barn och grova sexuella handlingar mot minderåriga?
Vad är det för brott tunga sexualförbrytare begår mot utländska medborgare, där polisen naturligtvis vill ha hjälp av sina svenska kollegor för att lagföra männen?

Enligt Kristina Hultman i P1 Morgons debatt om en svensk lag mot sexköp utomlands är sexköp och sexköpare som syftas på ovan. Nu skulle jag kunna skriva en lång raljerande text, men mot en person som i direktsänd radio definierar sexköpare som tunga sexualförbrytare, och som upprepade gånger hävdar att det är "i princip omöjligt att lagföra män som begår [sexual]brott mot minderåriga" så är det rätt överflödigt, det räcker att citera henne för att visa att hon är lika extrem som någonsin Dworkin var.

Angående dubbla straffbarhetens princip och varför sexköp utomlands också bör undantas:

"... vi har ju undantag från den i Sverige idag. Det är ju till exempel olagligt att resa med ett barn till utlandet för att könsstympa, det är olagligt med grova sexuella handlingar mot minderåriga, så att vi har väldigt många...det handlar ju om extrema handlingar, där vi menar att det dels finns en trafik, vilket det gör när det gäller människohandel, vare sig man definierar det som prostiution eller trafficking, så är det här till sin natur drivet utav brottsyndikat som jobbar över gränserna, och det är samma sak med könsstympningsfrågan, där ju väldigt många unga flickor, är det då, tas till dom forna hemländerna för könsstympning och då har man brutit mot den här principen"

Tack Kristina, för att du är på moralisternas och radikalfeministernas sida, någon gång så kanske, bara kanske, en politiker tittar på vilka som är deras vapendragare i dessa frågor.