lördag 15 november 2008

Narkomaners värde

Brukarföreningen i Stockholm har gång på gång visat hur illa och människo-ovärdigt narkomaner behandlas i Sverige. Här i Skåne har synen varit något annorlunda, både på narkomaner och prostituerade, men tyvärr så ser vi nu att det fortfarande är långt ifrån bra. En väl fungerande medicin byts ut - mot en sämre - då de medicinskt ansvariga ansåg att det föreligger risk för vidareförsäljning och missbruk av Subutex. Det konstaterades mycket riktigt att flera patienter inte tål ersättningsmedicinen, hade detta varit en normal patientgrupp hade de naturligtvis fått gå tillbaka till Subutex, men så icke här. Däremot erbjöds de gå över till metadon, som av den ansvariga läkaren i Malmö beskrivs som "farligare och mer biverkningsbelastad, särskilt om man måste ge höga doser". Hade samma förfarande gällt en annan patientgrupp hade det såklart blivit ett ramaskri, men här visas återigen att "kampen mot narkotikan" anses så viktig att vissa människor gärna får offras för det övergripande målet. Det blir extra tydligt hur individuell hänsyn totalt fattas när de här människorna behandlas, då hela patientgruppen tvingas byta läkemedel, även de som aldrig misstänkts för sidomissbruk eller vidareförsäljning.

Nu beslutade sig Lund för att återgå till Subutex, men så icke Helsingborg och Malmö, och där visar sig ytterligare en faktor som är speciell för narkotikamissbrukare, det fria vårdval som gäller andra saknas helt för dem, de är därmed förhindrade att söka vård i Lund.

Inga kommentarer: