fredag 9 april 2010

Den påtvingade viljan

Det är alltid lika uppfriskande att läsa i Livets Ord-utskick och broschyrer (nej, mitt val av fritidsintresse är inte ämnet för denna blogpost). I decembernumret 2009 av "Vakna!" står det:

"Den första människan, Adam, kunde precis som sin Skapare uppskatta och visa sådana egenskaper som osjälvisk kärlek, omtanke, medlidande, rättvisa och självbehärskning. Han skapades också med ett samvete, en inre känsla för vad som är rätt och fel, så att han skulle använda sin fria vilja i överensstämmelse med Guds lagar."

Ok, för det första så är gud inget av de ovanstående. Ett översiktligt igenomskummande av bibeln (eller en titt på världen och religionen idag) räcker för att se att han är hatfull, hänsynslös, hämndlysten, orättvis och vårdslös. Sedan läser man vidare om denna underbara gåva av fri vilja som människor instiftats med, för att använda den i överensstämmelse med Guds lagar.

Tack gode gud för att du i din givmildhet låter oss använda vår fria vilja helt i enighet med dina orubbliga, tidlösa och felfria lagar!