tisdag 21 juli 2009

Semester

Semesterpaus! We'll be back.

För regniga dagar, GemCraft Chapter Zero

fredag 3 juli 2009

Religion, etik och kompassnålar

Många muslimer menar att koranen ska tolkas bokstavligt, då den är guds (Allahs) ord. Det rör sig inte om bildliga metaforer eller liknelser. Det profeten Mohammed predikade eller dikterade kom direkt från gud. Låt oss till att börja med kolla på ett par av dessa bokstavliga passager ur koranen:

Surah 8, vers 39: "Right them until there is no dissention and the religion is entirely Allah's."

Surah 8, vers 60: "Prepare for them whatever force and cavalry ye are able of gathering, to strike terror, to strike terror into the hearts of the enemies, of Allah and of your enemies."

Är dessa tagna ur sitt sammanhang? Är det rent av en slarvig översättning? Vilken syn på icke-muslimer följer från dessa och liknande verser, givet en bokstavlig tolkning? Men vi behöver inte hänga upp oss på koranen och istället titta på hur tanke och aktion i islams namn ter sig i praktiken.

Ett uppenbart och "tacksamt" exempel är elfte september-attackerna i New York. Eller alla självmordsbomber och andra terrordåd. Utan en djup tro på islam som motivation hade dessa inte varit genomförbara. Vidare har vi ett godtyckligt förbud mot alkohol och griskött, för att inte nämna alla kvinno- och jämställdhetsfrågor. En fyndig men högst träffande observation från komikern Bill Maher i referens till Afganistan lyder: "They want to keep half their population in bee keeper suits!".

Kristendomen har som bekant också diverse "hyss" för sig, i synnerhet i USA. Ogillandet av bögar, stamcellsforskning, abort, viljan att införa skolbön, osv osv. Det är knappast lönt för mig att här lista vad alla redan känner till och vad de olika religionerna förespråkar på... religiösa grunder.

"Men dessa saker sker verkligen inte i religionens rättfulla namn!" kontrar raskt en troende. Nej, kanske inte, men de kan inte ha det both ways. Antingen tolkar vi profetens eller bibelns ord bokstavligt eller inte. Och ännu viktigare, hur vet troende det? Hur vet de vilka passager som ska tolkas bokstavligt och vilka endast är "historisk kuriosa"? Vad i bibeln ska vi tro på? Endast Jesus och nya testamentet? Mig veteligen så har ingen av de större inriktningarna rivit av halva bibeln och endast placerat det nya testamentet på de amerikanska hotellrummen.

Detta är i min mening kärnan i problemet. Vissa menar att religion är källan till vår s k moraliska kompass. Jag skulle hävda att det är tvärt om. Religionen är en en stor, fluktuerande magnet under kompassnålen och vi måste hela tiden korrigera var den pekar genom rationellt, fritt och moget tänkande. Men hur vet vi vad som egentligen är sant och moraliskt riktigt? Vi vet det genom att många s k religiösa doktriner strider mot det som egentligen är rätt och fel. De strider mot grundligt folkvett, mänsklig intuition och månghundraårig, objektiv, seriös och vetenskaplig etikforskning. Man kan rent av empiriskt studera hur historien reviderat religiös riktlinje på riktlinje, moralregel på moralregel och har i processen även gett oss en mer nyanserad och mogen syn på några av våra svåraste frågor. Låt oss därför kolla på ett gäng reviderade frågor, tagna blandat från islam och kristendom (från hur den praktiseras, ofta, men inte alltid, med stöd i bibeln eller koranen).

Synen på homosexualitet och homoäktenskap som synd.
Religionen har fel.

Muslimkvinnornas rättigheter, så väl inom som utanför äktenskapet.
Religionen har fel.

Abortfrågan och nyare koncept som stamcellsforskning eller t o m evolution.
Religionen har fel.

Tolerans av andra religioner, främst inom koranen och radikal islam.
Religionen har fel.

Tortyr och dödsstraff, stening, öga för öga - tand för tand.
Religionen har fel.

Rasism och intolerans i religionens namn, riktad mot t ex Israel.
Religionen har fel.

Sexuella frågor, sex innan äktenskapet, onani, safe sex.
Religionen har fel.

Den kristna synen på oss som "ägare" av djur och natur, på vår rätt att göra precis som vi vill med dessa.
Religionen har fel.

Påvens och diverse prästers, biskopars och kardinalernas liv i ett lyxigt palats samtidigt som de predikar ett ödmjukt och givmilt liv i Jesu namn.
Religionen motsäger sig själv och har därför fel.

Den ständiga viljan att blanda religion med politik och statsskick (t ex mellanöstern och USA).
Religionen har fel.


Score: Etik & Moral: 10 - Religion: 0


Som vi ser så vinner vår (svenska) etik och moral överlägset, även om en del av poängen självklart kan tillskrivas religionens otaliga självmål.

Så var kommer vår moralkompass egentligen från? Den kommer från historiens erfarenhet, rationellt tänkande, övervägande, öppen diskussion och tolerans. Den kommer från den gyllene regeln - att behandla andra som du själv vill bli behandlad, från idén att inte inskränka människors frihet så länge de inte skadar andra och från den mänskliga, naturliga, medfödda empatin. Den kommer även från otaliga tänkare som alla dragit sitt strå till stacken: Socrates, Kant, Mill, Nozick, Rawls, Singer för att bara nämna några.

Även om religionen ger "mening med livet" och svaret på "djupa, existentiella frågor", hur har den bidraget till vår samhällsmoral? Vilka lagar är baserade på religion? Vilka moraliska principer? Endast de principer som den råkat få rätt. Man skulle kunna ta säg, 100st viktiga moralfrågor och singla slant om rätt och fel i varje fråga, skriva ner resultatet invävt i någon uråldrig, plagierad mytologi och vips så har vi skapat oss en fullt legitim religion.

Inte nog med att religiösa doktriner eller böcker idag knappast ger pålitlig moralisk vägledning, de förringar det som är vackert, tilltalande, meningsfullt, upplyftande och ja, rent av spirituellt i världen. Vetenskap, evolution, konst, medicin, matematik, filosofi, litteratur, teknologi - att dessa skulle uppfunnits eller upptäckts genom "guds vilja", och inte genom genuin, mänsklig kreativitet är en ren förolämpning riktad till varje individ som bidragit, använt eller förundrats över något här i världen.

Men självklart är jag ingen att inskränka på andras möjlighet till fritt val, fri tanke och fritt självbestämmande. Om religion är ditt svar på vad livet handlar om, ditt svar på frågan om varför vi är här, på vad - om något - händer efter döden, på vad som utgör rätt och fel och på om vi är eviga, immateriella själar som endast för ett kort ögonblick gästar dessa fysiska kroppar; var så god. Det enda jag begär är att du inte påtvingar denna syn på andra människor eller på samhället i stort. Vi har långt bättre och mer pålitliga, ja, rent av vetenskapliga metoder för att avgöra vad som är rätt och fel, vad rättvisa innebär och vad ett gott, fulländat mänskligt liv bör innehålla.