fredag 14 november 2008

Rothstein vs. Bloggarna, rond 5

Mattias Svensson får en käftsmäll av Statsvetaren Bo Rothstein i GP. Problemet med denna käftsmäll är att scenen är riggad och filmad ur precis den vinkel som regissör Rothstein vill att verkligheten skall skildras. Beskådaren lämnas ovetandes kring denna scenografi, och kan möjligtvis bli så fängslad av dramaturgin och scenografin att denna uppdiktade historia faktiskt förväxlas med verkligheten. Tar man sig tid och skärskådar slagduellen ingående ser man dock ganska snabbt att Rothsteins käftsmäll visar sig vara ett rejält luftslag, hämtat snarare från en hemmafestpåfyllaniköketdiskussion, än tillhörandes retorikernas finrum.

För er som blir förvirrade av metaforer så försöker alltså Bo Rothstein gå i klinch med bloggosfären och ifrågasätta den senares berättigande som samhällspolitiskt och demokratiberikande inslag där stridstaktiken från Rothsteins sida består av uppdiktade argument, rena falsarier och framförallt en total ignorans av de faktiska argument som gång på gång presenterats. Då gammelmedia fortfarande håller dessa notoriska mytomaner om ryggen och generellt sett vägrar den för dagen påhoppade tänkaren replik, ja då är det helt klart svårt för den genomsnittlige nyhetsläsaren att få en nyanserad bild av debatten. Rothstein är tveksam till bloggosfärens bidrag till demokratin. Då han själv, genom att medvetet ignorera motsidans fakta och argument, är en av orsakerna till denna begränsade debatt, så faller det sig naturligt att undra över Rothsteins egen demokratisyn. Kan det månne vara så att demokrati för Rothstein enkomt föreligger då denne själv får sätta upp spelreglerna. Är detta fallet så är det ännu inte för sent för professorn. Det finns fortfarande ett fåtal "demokratiska republiker" kvar i världen som möjligtvis skulle vara intresserade av Rothsteins tankegångar kring demokratiutförande.

Inga kommentarer: