fredag 20 mars 2009

Ny-gamla rön från sexualrådgivare Benedictus XVI

När man frågar en kristet troende person om varför det finns ondska i världen, varför Gud tillåter mord, tortyr och brottslingar som förgriper sig på oskyldiga barn blir ett vanligt svar: 1) vi kan inte känna till Guds slutliga plan bakom allt som sker och 2) den fria viljan. Gud vill självklart att så många som möjligt kommer till himmelen, men inte på bekostnad av denna stora gåva som Gud i sin givmildhet och visdom skänkt oss. En kristen insisterar på att vi har en fri vilja och det är vi själva som bestämmer vårt öde så väl på jorden som i evigheten som kommer efter döden. Det är i ljuset av detta intressant att fundera på hur den katolska kyrkan, givet påvens senaste uttalande angående AIDS och kondomer, egentligen förehåller sig till den mänskliga valfriheten och rätten till självbestämmande. Är det helt enkelt så att man inte litar på att människor ska göra "det rätta" i frågor gällande sin egen kropp och natur? "[T]he scourge can't be resolved with the distribution of condoms: on the contrary, there is a risk of increasing the problem" säger påven. Enda rimliga slutsatsen jag lyckas dra ur detta är att om människor å ena sidan har tillgång till utbildning, information och kondomer och å andra sidan en uppmaning till avhållsamhet och trohet så kommer de "välja fel". Var tog den fria viljan vägen? Menar påven att de stackars Afrikanerna helt enkelt är "för dumma" för att veta sitt eget bästa? Vore inte i sådant fall just utbildning och information den rätta vägen att gå? Han säger vidare att vi ska "give spiritual and human strength for correct behavior with regard to one's body and that of another". Ok, så kondomer är alltså ett incitament för inkorrekt beteende. Är det då meningen att avsaknaden av kondomer och den medföljande smittrisken vid samlag ska verka avskräckande och helt enkelt skrämma människor till att avstå från sex?

Här kommer man att tänka på Kant och hans kategoriska imperativ om att "behandla människor som mål i sig och inte endast som medel". I praktiken innebär det t ex att människan själv ska få bilda sig en uppfattning och få chansen att göra rationella val i frågor som berör denne, oavsett om det rör sig om arbetsplatsen, livsmedelsbutiken eller hemmet. En människa som fråntas möjligheten att välja och vara delaktig i beslut blir ett medel för att uppnå någon annans, i detta fall katolska kyrkans, agenda. Är den kantianska principen alltså något som påven och den katolska kyrkan inte skulle ställa sig bakom? Är det då på utilitaristiska grunder (vi räddar fler liv om vi slutar förespråka och distribuera kondomer) eller är det rent av för att användningen av preventivmedel är en av Gud, bibeln och kyrkan nerdikterad synd?

Vetenskapliga undersökningar angående kondomernas effektivitet åsido, påvens budskap är klart: vi kan inte lita på att människor i Afrika gör det rätta valet själva och vi bör alltså skydda dem från de risker som ett utbrett kondomanvändande medför. Låter lite som det budskap svenska RFSU sprider. Fast på tvärtomspråk.

söndag 15 mars 2009

Kvotering, nu också på en festival nära dig!

Victoria Ahlberg  skickade in en motion till Malmöavdelningens årsmöte, där hon kräver 50% kvinnliga musiker på Malmöfestivalen. Årsmötet avslog delvis motionen, något som Ahlberg inte alls gillar. Nåväl, nu bestämde sig årsmötet enbart för att spendera byråkratiskt krut på att fokusera på jämställdhet och att räkna penisar/bröst på artisterna under festivalen.

Låt oss titta lite på vad Ahlberg säger.

Det hjäpler (sic) inte att enbart satsa på att unga tjejer ska få repa. Det ger bara ett resultat av att ännu fler kvinnor spelar musik och förvägras att komma ut på scenerna. Det skapar en flaskhals och konkurrens bland kvinnor som är musiker.

Lektion ett i den socialdemokratiska musikundervisningen: konkurrens är dåligt, då får procentuellt färre personer lyckas.

Grundproblemet till att få kvinnor kan försörja sig på sin musik är att hela musikbranschen drivs av ett vinstintresse. Bolagen tjänar inga pengar på kvinnor och därför kan kvinnor inte komma ut och spela. Det leder i sin tur till att det inte finns så många kvinnor som spelar som kan agera förebilder för unga tjejer som vill spela.

Okej, nu har vi identifierat ett problem, och enligt Ahlberg skall statlig och kommunal kvotering rycka in där människor och den förhatliga marknaden inte förmår sig att gilla kvinnliga musiker precis lika mycket som manliga. Hon ger som exempel på hur hemskt det kan se ut, att på Emmaboda och Hultsfredsfestivalen är det bara mellan 20 och 30% kvinnliga artister.

Låt oss jämföra hur med en i princip 100% könsneutral musikbransch (ja, Ahlberg, det finns!), nämligen Symfoniorkestrarna. De har en längre tid tillämpat provspelning bakom ett skynke där enbart musiken spelar roll, det har inneburet att det nu är mellan 25 - 35% kvinnor i de svenska symfoniorkestrarna. Här ser vi ett exempel på ett jämlikhetsarbete som faller en liberal i smaken, frivilligt, prestationsbaserat, neutralt och marknadsmässigt. 

Men, säger ni, det är ju inte 50%, trots helt neutral rekrytering! Visst borde Malmö stad med de styrande Socialdemokraterna nu förelå 50% kvinnor i det kommunala aktiebolaget Malmö SymfoniOrkester? Visst måste man riva upp och förstöra detta bevis på att en helt neutral rekrytering ändå inte ger ett exakt jämnt utfall, trots att det på många håll är fler flickor än pojkar i de kommunala musikskolorna?

För det andra kan man ibland höra att kvalitet måste gå före kvantitet. Det är också rent dravel. En kvalitetskontroll av musik är alltid subjektiv och godtycklig. Frågan är vem som bestämmer vad som är bra och vad som är dåligt. Kommersiella band som bokas ofta, som har ett stort medialt utrymme, och som stöttas upp av stora skivbolag är så klart inte nödvändigtvis bättre än mer okända musiker.

Idag funkar det så att marknaden i stort bestämmer vad som är bra musik. I marknaden ingår musikbolagen, journalister, konsumenter, konsertbokare und so weiter, det är möjligen inte det optimala sättet att gradera kvalitet på musik, men det genom empiri vet vi att statliga diktat om vad som skall konsumeras fungerar ytterligt dåligt inom andra område, och det lär det också göra inom musikens område. 

Ahlbergs alternativ borde då vara en kommunal jury som efter att ha könsavkodat samtliga deltagare låter dem spela Dana Internationals (transsexualiteten borgar (pun not intended!) naturligtvis för neutral musik) "Diva" bakom ett skynke. Sången plockas bort och ersätts istället av Kazooblåsande. Detta tillvägagångssätt kommer möjligen att väcka protester bland black metal-artister och afrikanska tribal-performers som vill deltaga på Malmöfestivalen, men å andra sidan får vi en musikhögtid helt ren från patriarkala strukturer. Nackdelen kan ju vara att auditionen stormas, vi är ju i Malmö trots allt, av AFA och muslimska extremister, då ju Danas musik är arketypiskt judisk.

söndag 8 mars 2009

Ett skyldigt offer

Om man vill hjälpa tjejer under 18 ur prostitution, vilka metoder är då tillämpliga?

  1. Bra sexualundervisning i skolan och utbildade kuratorer
  2. Beslagta de 100000 kr som tjänats in under två månader, från någon som beskrivs som "a victim throughout", och att blåsa upp det i media.

England väljer såklart alternativ två, och vem tvivlar på att Sverige valt annorlunda? Vad blir reaktionen från de unga tjejer som inte längre vill sälja sex, och vill ha hjälp? Naturligtvis kan de inte vända sig till skolan, för de ringer polisen som beslagtar hennes pengar. Och om skolan dessutom snokar i elevernas väskor så leder det rimligen till att färre av de här tjejerna ens går till skolan överhuvudtaget.

Fast, det är klart, med barnhjälpsorganisationer som på följande skuldbeläggande sätt spekulerar i media om enstaka fall så är väl inget bättre att vänta:

You do have to wonder what gave her the idea to sell herself — was it to get nice things, was it to get enough money to leave home or was it because she was abused herself as many prostitutes have been?

torsdag 5 mars 2009

(Nazism + Kommunism)*tennis = Judehat

Detta är för uppenbart för att inte kommenteras. Nynazister från Blekinge ska delta i avgrundsvänsterns demonstrationståg "Stoppa matchen" i Malmö som sker med anledning av Davis Cup matchen i tennis mellan Sverige och Israel.

Alla utanför denna klick av fanatiker har länge insett att extremhögern och extremvänstern är två olika grenar på samma träd. Nu sluts äntligen cirkeln när de båda fallangerna för första gången marscherar under samma fana för att visa sitt förakt mot judar världen över.

onsdag 4 mars 2009

Jan Guillou...

...satt ikväll i SVT's Babel och beklagade sig över "snattrarna", vilket var guillouianska för bloggosfären. Denna skara obildade människor som bara sprider irrelevant trams står i stark kontrast gentemot "Riktig Media" (guillouianska för gammelmedia). Riktig Medias rapportering är nämligen "kontrollerad", "redigerad", "genomtänkt", och framförallt "sann och korrekt".
Länk
En stilla undran är om Maria Schottenius, Andreas Malm, Liza Marklund, Trond Sefastsson, och Susanne Nylén som Guillou själv anklagar för lögner, hör till gruppen Riktig Media, till skillnad från de icke-journalistiska näbbgäddorna i bloggosfären som bara sprider lögner och förtal?

måndag 2 mars 2009

Grön humor

När Clint Eastwood beklagar att han inte längre kan dra skämt om nationaliteter p.g.a PK-mobbens härjningar, så kan jag varmt rekommendera den gode Clint att sikta in sig på mullemänniskorna istället. En underhållande nyhet och en fantastiskt rolig kommentatortråd hittar ni här.

"You just hang them on the line and beat s**t out of them."