söndag 9 november 2008

Lägg ner!

Om folkhälsoinstitutet har mycket skrivits, och nu är de i farten igen. Tydligen anser politrukerna att alkoholservering på ett kryssningsfartyg i svensk hamn strider mot lagen, till skillnad från hur det är i alla andra Östersjöhamnar. Av detta drar naturligtvis folkhälsofascisterna slutsatsen att alla andra länder bör lära av Sverige, vi normala människor ser absurditeten i det hela. Snälla borgerliga regering, om ni skall dubbla era liberala handlingar denna mandatperiod (de har hittills nästan klarat av en halvmesyr till apoteksavreglering!), så lägg ner denna hemvist för folkhemsnostalgiker (sossar) och sociala ingenjörer (folkpartister).

7 kommentarer:

kafpauzo sa...

Det är inte Folkhälsoinstitutet som stiftar lagarna! Det är riksdan!

Folkhälsoinstitutet bara tolkar lagarna. Det har inga möjligheter att bestämma hur lagarna ska vara. Inte heller regeringen kan göra det. Bara riksdan stiftar lagar i Sverige.

Ett paragrafrytteri om att båten måste lämna kajen är förstås fånigt. Men nånstans måste ju gränsen dras! Lagstiftaren måste faktiskt välja en gräns nånstans.

Och för att rättstillämpningen i landet ska bli rättvis måste den här sortens gränser uppfylla vissa krav. Så långt möjligt ska de vara tydliga, lätta att följa, lätta att kontrollera, och fria från svårtolkade undantag.

Man vill ju inte ha ett godtycke där myndighetspersoner kan flytta gränserna efter humör, och medborgare inte kan avgöra var gränserna går och hur de ska följa lagarna. Det är viktigt i en rättsstat.

Kanske har lagstiftaren tänkt på att det finns restaurangbåtar som ständigt ligger vid kaj. Man vill förstås att en sån restaurangbåt ska följa samma regler som grannrestaurangen på land. Enklaste sättet var kanske att dra gränsen vid att båten lämnar kaj på väg mot en viss typ av destination.

Alltså är det troligast att lagstiftaren, riksdan, har formulerat gränsdragningen på det här sättet. Eller åtminstone att Folkhälsoinstitutet uppfattar lagen så. Eller möjligen har lagstiftaren inte formulerat nån gräns alls, utan istället låtit en traditionsgrundad praxis gälla. I lagarnas tillämpning bygger smådetaljerna ofta på etablerad praxis.

Hursomhelst verkar det inte alls troligt att Folkhälsoinstitutet bara har hittat på regeln utan vidare.

Jag tycker rederiets resonemang låter lite märkligt. Att man har vissa lagar och gränsdragningar i Finland och Estland betyder inte alls att Sverige måste ha samma lagar. Sverige bestämmer sina egna lagar.

Möjligen kan det finnas internationella fördrag, EU-harmoniseringar osv, som gör att Sverige bör göra som grannländerna. Men nåt sånt verkar ju rederiet inte hänvisa till.

Jag tycker det var uppfriskande att läsa polisens tillståndsenhets formuleringar om beslagtagning. Polismannen målar upp en bild av massor av långtradare fullastade med sprit och en torrlagd båt, och säger "Det är inte riktigt vad gästerna väntar sig." Det låter ju som om polisen har lite humor. Trevligt med en myndighet som inser att man inte nödvändigtvis måste låta sur och bister i all myndighetsutövning.

Daniel M sa...

Riksdagen stiftar lagar, men det är tjänstemännen som skriver dem och tolkar dem. Folkhälsoinstitutets hela idé är att lobbya för restriktiva lagar när det gäller alkoholservering och försäljning. När de sedan blir uttolkare av desamma, så tolkas lagarna så strängt som möjligt.

Wunder sa...

Hej,

Folkhälsoinstitutet fick en fråga - och svarade på den. Och deras svar var: Resan börjar när man lämnar kajen.

Så: vad är problemet?

Daniel M sa...

Wunder: det är min poäng, folkhälsoinstitutet tolkar lagen enligt hårdast möjliga kriterier, eftersom det ligger i deras intresse att göra så. Rederiet och dess advokatbyrå håller inte med om den tolkningen och inte heller är servering i hamn ett problem i andra länders hamnar.

Wunder sa...

Jaha? Jag förstår fortfarande inte. Enligt svensk lag så måste man ha utskänkningstillstånd för att servera sprit i Sverige. Det har inte rederiet. Enligt svensk lag så får därmed rederiet bara servera sprit efter att resan påbörjats. Staden frågar då folkhälsoinstitutet när resan kan anses påbörjad. De svarar att det är när båten lämnat kajen. Hur jag än vänder och vrider på situationen så ser jag inget fel i detta.

Du tycker inte om svaret. Tja - så kan det vara. Ser fortfarande inget fel i institutets svar.

Wunder sa...

Tillägg; i andra länders hamnar gäller andra länders lagar - och tolkningar av lagar. Förstår inte varför det har någon relevans.

Daniel M sa...

Det står inte i klartext i lagen att "utländskt ägda kryssningsfartyg utan utskänkningstillstånd får inte servera sprit till passagerare när de är förtöjda vid svensk kaj". Jämför du den svenska och finska lagen ser de rätt lika ut, men tolkningarna skiljer sig åt, och tolkningen i Sverige görs delvis av FHI.

"Handbok Alkohollagen har tillkommit för att underlätta för berörda myndigheter och andra som arbetar med frågor som rör alkohollagen. Vår avsikt är att löpande arbeta in nya kommentarer, rättsfall, föreskrifter och allmänna råd så att informationen om hur bestämmelserna i alkohollagen tolkas och tillämpas uppdateras kontinuerligt."

http://www.fhi.se/templates/Page____1083.aspx

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941143

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1994:1738&rm=1994&bet=1994:17