onsdag 9 september 2009

Ord!

"Men ett beslut blir inte demokratiskt bara för att det fattats genom majoritet. Majoritetsbeslut har vi för att skydda majoriteten från minoritetens förtryck. Men om majoriteten beslutar att förbjuda folk att välja vinstdrivna välfärdsföretag, så har vi majoritetens förtryck av minoriteten.

Det enda sättet att lösa problemet utan att börja bestämma över andra människors val av välfärdsleverantörer, är att låta var och en välja efter eget huvud. Det är så enkelt, det kostar inte mer, och det gör både mig och BS nöjda. Jag kan välja bland alla leverantörer efter bästa pris och kvalitet, BS kan välja enbart bland de som inte tar ut vinst."

Läs hela inlägget!

Inga kommentarer: