lördag 12 september 2009

Laura is the face in the misty light


Laura Dekker vill segla världen runt, men trots att hon har kunskapen så får hon inte, hon är nämligen bara 13 år gammal.

Richard Bakker of the children protection agency said: "We are worried about her development. A 13-year-old adolescent needs security, schooling and contact with people her own age."


Vad säger att alla ungdomar behöver det? Dekker har redan seglat ensam till England, och det är ingen som tvivlar på hennes förmåga att hantera båten ensam. Domstolen har nu tillfälligt utsett en förmyndare i väntan på nästa steg, som är för barnskyddsmyndigheten att visa att Dekker inte har den mentala mogenheten för att spendera 2 år ensam på havet. 

Ingen risk för tidigt sexdebut, våldtäktsmän, mobbning och självskadebeteende, det låter ju säkrare än vilket högstadium som helst. Säkerligen är det så att myndigheterna är rädda för att Dekker skall klara av allting fullständigt galant, och därmed undergräva möjligheten för andra galna beslut.

Debatten om en närliggande företeelse i Sverige, LVU-hemmen och fosterhemsplacering, bör snarare föras i termer om att, skall alla dessa ungdomar verkligen fråntas sin självbestämmanderätt (i de fall inget brottsligt begåtts, och nej, missbruk är inget brott), och inte som hittills, mest om kvaliteten på de hem som tar hand om ungdomarna. RNS, FMN och andra anser såklart att LVU skall användas i mycket större omfattning, gärna direkt vid minsta missbrukstendens, turligen får jag känslan av dessa extremistorganisationer numera håller på att marginaliseras, t.ex har ju Socialstyrelsen faktiskt kritiserat både innehållet av LVU-behandlingar och omfattningen av tvångsomhändertagningar.  Som ett litet exempel blir ungdomar omhändertagna då de visar ett "socialt nedbrytande beteende", en gummiparagraf som kan innehålla t.ex promiskuitet (flickor naturligtvis, inte pojkar)

Det finns också uppfattningar hos SoS om att rättskyddet för barn och ungdomar i LVU-fall bör stärkas, och dessutom skall tillsynsorganisationen vid årsskiftet flyttas från Länsstyrelserna till Socialstyrelsen  - och det införs också sanktionsmöjligheter mot Socialtjänsten - det gillar vi!


2 kommentarer:

Kalle sa...

Det är helt sjukt att de tog vårdnaden, vad är nästa steg, att spärra in henne på mentalsjukhus och lobotomera henne?
Detta är fan ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Daniel M sa...

De tog inte vårdnaden per se, men alla större beslut rörande hennes liv måste tas med myndigheterna först, i realiteten säkert bara gällande seglatsen.

Senaste utvecklingen är http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/30/laura-dekker-teenage-sailor-court - förlängt segelförbud till juli 2010, trots att det är bevisat att hon inte skulle fara illa psykiskt och att hon kan segla.