fredag 28 augusti 2009

Varför jag inte är...

Den hälsosamme ekonomisten skriver om varför han är ny moderat.

"Å enda sidan är jag nog mer ideologisk än vad man förväntar sig av en ny moderat. Å andra sidan tycker jag att partiet numera prioriterar på ett mycket bättre sätt."

Som föredetta moderat är jag av en diametralt skild åsikt. Moderaterna har gjort en vänstersväng som inte är av denna värld på de få år som begreppet de "nya moderaterna" har funnits.

Istället för att fortsätta styra skeppet i liberal riktning, och fortsätta attrahera den breda väljarskara som tröttnat på socialdemokraternas vanstyre (som ledde till högre arbetslöshet i en av de största högkonjunkturerna någonsin, än under den pågående ekonomiska krisen - den värsta i mannaminne) så har man genomdrivit en politik där man försöker attrahera alla målgrupper. Alla.

Hax skriver: Partiledare Fredrik Reinfeldt säger att moderaterna skall bli en "samlingsplats för alla människor som vill vara med och göra skillnad". Men i praktiken har han kastat ut eller distanserat nästan alla som vill vara med och göra skillnad från de nya moderaterna. Kvar finns nästan bara applåderande ja-sägare.

Regeringen med Reinfeldt i spetsen har i sitt senaste utspel lovat ännu mer sossifiering av sin politik: Man föreslår inga plusjobb, men dock att avsätta drygt två miljarder kronor till 40000 platser i vad som kallas Lyftet, en ”ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet samt inom vissa ideella organisationer.”

Synen på Ams förmåga har uppenbarligen också förändrats, då man vill lägga ”620 miljoner för 12000 nya platser inom coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling”, samt ”225 mkr för 1000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning”.

Paketet innebär vidare 10000 nya komvuxplatser, till en kostnad om två miljarder kronor, 10000 nya högskoleplatser, för lika mycket till, samt utbyggd yrkeshögskola. Totalt omfattar satsningarna 8,4 miljarder kronor.

Och även om skattesänkningar, i alla led, är högst välkomna, och välbehövliga för det svenska folket, så marscherar de "nya moderaterna" vidare mot att bli ett med de nygamla socialdemokraterna. Ett gigantiskt parti i symbios, där alla målgrupper ska tillgodoses men där i slutändan ingen blir nöjd. Ett tydligt exempel på detta går att se i det amerikanska presidentvalet där republikanerna ville attrahera såväl den liberla mittenfallangen som den knök-konservativa kristna högern, vilket till syvende och sist blev en ohållbar politik att föra, och valförlusten var ett faktum.

Moderaternas politik, att närma sig socialdemokraterna i stort sett varje fråga, kommer i längden att bli en pyrrhusseger, till förmån för mindre partier. Den enda grupp som moderaterna gett sig f-n på att fullkomligt peka finger åt, är alla de som värnar personlig integritet och internets frihet. Där visar man med all tydlighet att talet om att "inte kriminalisera en hel generation" bara var skitsnack. Reinfeldt är en bonde, beredd att offra sig, och sitt parti, för att få sitta vid samma bord som de stora mediamogulerna borta i det stora landet i väst. Därtill är han även beredd att offra sin ideologi, samt att kriminalisera, En Hel Generation.

Steget till att bli en "ny moderat" har aldrig känts så långt att ta - och partiet har aldrig prioriterat fel i så många frågor samtidigt.


Inga kommentarer: