onsdag 1 april 2009

Den nya terror-lagstiftningen

Vad nu, tänker ni som läsare, har USA eller Israel implementerat någon ny lag vi inte hört så mycket om? Eller har rent av EU och Sverige tänkt att ta i med nya krafttag mot dagens terrordåd? Nej, det handlar faktiskt inte om religiösa fanatiker eller självmobrdsbombare utan helt enkelt om den nya IPRED-lagen. Så här i skrivande stund, den 1:a april, har lagen precis trätt i kraft och många är om inte livrädda så i alla fall genuint bekymrade och oroliga över vilka konsekvenser lagen kan komma få på deras hittils högst vardagliga beteende. Om man får tolka ordet lite brett så tycks lagen faktiskt skapa viss terror bland fildelare. För det är inget att sticka under stolen med, väldigt många, i synnerhet unga, fildelar. I olika stor omfattning, olika ofta, men de gör det. Har man den tekniska kunskapen och tillgång till internet så är det minst sagt trivialt att få tag på det mesta olagligt, från musik och film till e-böcker och programvara. Personligen känner jag ingen som haft kunskap och tillgång men aldrig fildelat, aldrig brutit mot upphovsätten. Det kanske säger mer om min bekantskapskrets än om hur utbredd fildelningen är rent statistiskt. Eller gör det det?

Diskussionen i de chatfora som jag själv vistas i ser ut ungefär så här. Det pratas om att man nog måste börja köra anonymiseringstjänster som relakks, ivacy, iperadator osv, som döljer ens identitiet (ens IP-adress) och på det sättet gör det svårt att spåra användaren. Andra frågar sig om hur säker man är på mindre, privata fildelningsnätverk som DC-hubbar och lösenordsskyddade bittorrent-siter. De tänker något i stil med "äh, jag är nog rätt säker om jag bara tankar lite och från icke-publika källor". Ytterligare andra ger förslag på hur man bör agera om man nu faktiskt åker fast och får ett stämnings- eller skadeståndskrav på sig. T ex att man bör genomdriva hela rättsprocessen - i hopp om att mediebolagen inte har så mycket kött på benen - och få ett fördelsaktigt domstolsbeslut. Några menar t o m att man ska skylla ifrån sig, "det var någon bekant på besök som tankade" eller "grannen fildelade via mitt trådlösa nätverk!".

Något som dock lyser med sin frånvaro i diskussionerna kring den nya lagen är en eftartanke och moralisk omvärdering av vad man faktiskt sysslar med. Har gratis blivit så gott att man inte ens tänker i de banorna över huvud taget? För att vara helt ärlig så är det många som erkänner att de egentligen gör fel efter att man "pressar dem" lite, men de vidhåller ändå bestämt att det självklart inte är lika farligt att bryta mot upphovsrätten som att stjäla fysiska föremål eller begå en rad andra "konventionella" brott. När man frågar en fildelare hur denne ser på det ur en moralisk synvinkel, får man typiskt ett eller ett par standardargument och jag har identifierat fyra av dessa:

1. "Skivbolagen och artisterna har ju så mycket pengar ändå, det gör inget om om jag tankar en film då och då", dvs girighetsargumentet eller Robin Hood-argumentet, man stjäl från de rika och ger till sig själv. Självklart duger inte detta som ett försvar av fildelning. Det är i dagens samhälle inte accepterat att godtyckligt ta från någon, bara för att denne är rik. Även om man inte kan likställa upphovsrättsbrott med vanlig stöld rakt av så orsakar man oftast personen ekonomisk skada och detta är lagligt så väl som moralist förkastligt. Att verka för en rättvisare fördelning av samhällsresurser, genom t ex högre skatter, är OK. Att stjäla är ej OK.

2. Ett annat argument är "Jag gör ingen skada, skulle ändå aldrig köpa filmer eller CD-skivor... fast det är klart, jag kanske skulle gå på bio oftare...". Här inser de flesta snabbt otillräckligheten i sitt argument, men faller då ofta tillbaka på girighetsargumentet. Självklart skulle väldigt många av oss handla fler skivor, gå på bio oftare, använda iTunes, hyra film på SF Anytime osv osv, om de accepterade en skyldighet att inte fildela.

3. Ytterligare ett argument är marknadslanseringsargumentet, "Skivbolagen fattar inte det här, de vet inte hur vi vill ha våra filmer och spel, att vi vill tanka mer online och inte köpa plastdiskar i en affär. Skulle de bara lansera nya köpmetoder så skulle den olagliga fildelningen märkbart minska". Det är möjligt att det stämmer, men åter igen, inget försvar av fildelning. Vi kanske inte gillar det sättet en produkt säljs på, eller formatet eller utseendet eller priset på produkten. Från detta följer knappast att det är rätt att ta produkten i fråga utan betalning.

4. Det fjärde vanliga argumentet för att bryta mot lagen är kulturargumentet, "Ni kan inte tvinga oss att inte fildela, det är så utbrett, det är en hel ungdomskultur, en generationsfråga, det är mediebolagen som måste anpassa sig efter oss, inte tvärt om". Här har eventuellt förespråkarna av detta argument rätt i att det i praktiken blir väldigt svårt att stoppa fildelning. Förutsatt förståss att lagar som IPRED blir mer eller mindre verkningslösa. Är det ett sunt argument? Svaret tycks även här vara ett tydligt nej - man kan inte godtyckligt gå emot de lagar och konventioner vi på demokratisk väg kommit fram till i samhället. Det skulle vara försvarbart om de stred mot grundläggande moraliska principer eller mänskliga rättigheter (tänk mord, folkmord, övervåld osv) men det kan man rimligen anta att upphovsrätt inte gör. I varje fall inte när det gäller saker som film och musik (men kan eventuellt göra det när vi talar om läkemedelspatent och copyright på utbildningslitteratur eller liknande).

79% av unga svenska män är emot lagen och anser att den bör ändras radikalt eller slopas helt. Har de nått den övertygelsen utifrån några djupare filosofiska eller moraliska funderingar kring att lagen ej är rättssäker och att den inskränker på individens privatliv? Eller är det helt enkelt för att de vill fortsätta fildela? Jag måste erkänna att jag tror mer på det senare, vi har vant oss vid "gratis är gott"-principen och vill klänga fast vid den så långt det är möjligt.

Det finns självklart fler argument fildelningens förespråkare kan ta till. Själva lagen är problematisk. Faktumet att det inte är polisen utan privata intressen som bedriver piratjakten är ett exempel. Att bevisen får bestå av screenshots eller loggar (som är barnsligt enkla att fabricera) är ett annat. Detta säger dock inget om den moraliska skyldigheten att faktiskt efterfölja lagar och sociala konventioner vi på demokratisk väg enats om. Det inser man lätt då man tillämpar principen på andra typer av moral- eller lagbrott. Även om straffet för snatteri eller fortkörning är oproportionerligt grovt, och även om det inte är polisen som jagar förbrytarna, så är detta irrelevant i frågan om vi bör eller inte bör begå brottet i sig.

Vi tycks således ha något som etikfilosofer kallar prima facie-plikt att inte fildela. Det betyder löst översatt "vid första anblick"-plikt, en moralisk skyldighet, det är så vi bör agera. De argument som jag tagit upp från fildelarsidan är alla otillräckliga och frågan är i princip avgjord. Kritisera gärna IPRED-lagen men bryt ej mot upphovsrätten.

Men stopp och belägg! Är detta verkligen allt man kan säga om IPRED och upphovsrätt? Finns det inte några etiska eller samhällsekonomiska argument som talar för fildelning? Är kanske kulturargumentet som vi nyss avvisade ett giltigt sådant? Har en av upphovsrättents stora och uttalade motståndare, Richard Stallman, något att lära oss? Han förespråkar förvisso inte personligen lagbrott, men det bör man kanske göra, utifrån hans argument. Mer om detta i ett uppkommande blogginlägg, där jag ska försöka ge en översiktlig bild av för-argumenten och komma fram till hur vi egentligen bör förhålla oss till dagens upphovsrättslagstiftning. Jag välkomnar gladeligen kommentarer med genomtänkta och starka argument för fildelning och för upphovsrättsbrott.

6 kommentarer:

Donsan sa...

Något som dock lyser med sin frånvaro i diskussionerna kring den nya lagen är en eftartanke och moralisk omvärdering av vad man faktiskt sysslar med

Omoralen finns inte hos dem 2 miljoner normal hederliga svenska fildelare utan hos dom amerikanskstyrda intresseorganisationerna som med propaganda och miljontals $$ har lobbat våra svenska journalister och ansvariga politiker -

Vi skulle aldrig har hamnat här om svenskarna har fått tolka den svenska upphovsrätten enligt deras egna rättstraditioner -

Vi uppfann Allemansrätten för skog och mark - en rätt som ju inkräktar på markägarnas äganderätt? - Vi alla får - helt gratis vandra i naturen och plocka svamp och bär utan för den skull vara omoraliska -

Vaför inte skapa en digital allemansrätt på Internet - till glädje för alla svenska Internetanvändare som då gratis kan ta del av kultur - Det är absolut inget fel med gratis - tvärtom - Internet stimulerar till gratis konsumtion och en hel undomsgeneration har accepterat och anammat det - I motsats till den reella världen så är exempelvis massor av (professionella) program gratis idag - Nyheter läses gratis - Många tjänster som email - serverutrymme är gratis - etc - Har du aldrig frågat dig varför den här trenden enbart tycks finnas på Internet?

Ännu har ingen kunnat presentera några forskningsresultat som på ett trovärdigt sätt har kunnat visa ett samband mellan:

a) Olaglig fildelning och skadliga effekter för berörda branscher
b) Olaglig fildelning och reella ekonomiska förluster för dessa sk kreatörer
c) Olaglig fildelning och negativa samhällseffekter

Tvärtom - pekar de flesta forskningsresultat i en helt annan rikting - t ex http://torrentfreak.com/economists-abolish-copyrightpatents-save-the-economy-090310/ (Economists: Abolish Copyright & Patents to Save the Economy)

Därför är det en gåta att fildelning - även av upphovsrättsskyddat material - kan betraktas som ett brott - Du gör det lätt för dig genom att välja ut vissa argument som passar in din argumentering men Upphovsrättslagen har haft en klar inriktning mot samhällsnyttan från början - Den instiftades (som en del av Immaterialrätten) för att stimulera kreativiteten - Den har inte instiftats för att:

a) Hålla en bransch under armana
b) Utgöra en arbetsfri inkomstkälla för kreatörena

Dessutom var det från början lagstiftarnas intention att balansera kreatörens intresse att tjäna pengar och allmänhetens intresse att fritt kunna sprida resp. ta del av information. - Idag har alla lagar gått dom amerikanskstyrda intresseorganisationernas väg på bekostnad av 2 miljoner normal hederliga svenska medborgare - Omoralen ligger däri att vår svenska regering fegt har givit efter för hot och påtryckningar från USA - vars höguppsatta politiker är köpta av branschen

Dessutom är moral något som förändras allteftersom samhället förändras - Många aktiviteter som betraktades som omoraliska i början av 1900 - är fullt normala idag - t ex. ogifta mödrar - arbetande kvinnor - homosexuella parbildningar etc - Man bör därför inte uttala sig så bestämt om fildelarnas moral - De är så klart påverkade av den omvälvande förändringar Internet och den digitala tekniken har åstadkommits i vårt moderna svenska samhälle

Nej - människor som - helt utan kommersiella vinstintressen broderligt delar de filer de har på sina hårddiskar med varanda kan aldrig vara omoraliska - Det är alla som försöker stoppa denna mycket sociala akt istället! - Människor har måhända inte några djupare filosofiska argument för sina fildelningsaktiviteter - men alla känner instinktivt på sig att fildelning utan vinstintressen inte borde vara något som kan klassas som ett brott!

Estranged sa...

Ett kort påpekande: om du läser hela inlägget så lämnar jag frågan öppen huruvida vi faktiskt bör eller inte bör bryta mot lagen och det är också det jag pratar om, frågan om vi bör eller inte bör fildela givet dagens lagstiftning. Med det sagt så kan vi titta på några av dina kommentarer.

Du påpekar upprepade gånger att det är amerikanska lobbyister och företag som står bakom vår lagstiftning, hur är det relevant? Det kunde varit lobbyister from Uzbekistan som spenderat triljoner på att få fram sitt budskap. Att kritisera deras argument på denna grund är ett s k felslut (logical fallacy), en ad hominem-attack. Även amerikanska organisationer kan väl ha rätt i vissa frågor?

Du efterlyser "svenska rättstraditioner" och talar om "lagstiftarnas ursprungsintention" för att ett par paragrafer längre ner erkänna att moral förändras när samhället förändras, hur vill du ha det, traditioner eller förnyelse? Ungdomarna verkar ju föredra förnyelse... Det finns förvisso en position kallad den pragmatiska synen på moral som bl a filosofen Torbjörn Tännsjö argumenterat för. Den går lite löst ut på "det som majoriteten tycker är rätt och blir glada av idag är rätt". Hur blir det när vi applicerar principen på ett fundamentalistiskt samhälle som förbjuder abort, stamcellsforskning, homosexualitet och kvinnlig rösträtt? Inte blir det ett samhälle jag personligen vill leva i i alla fall.

Jämförelsen med allemansrätten fungerar inte. En markägare varken tjänar eller förlorar pengar på att nån går och plockar lite kantareller i skogen. Notera också att du endast får tälta på en plats i ett dygn och måste sen gå vidare, skulle du acceptera att man får dela filer, men endast i ett dygn, för att sen ta bort dem? Ett musik- eller filmbolag förlorar potentiellt pengar på att ett mångmiljonprojekt de investerat i inte går runt och att de sen inte kan signa lika många eller lika osäkra artister/skådespelare/regissörer.

Slutligen, ditt åberopande av den broderliga instinkten, att om vi känner något instinktivt så är det rätt. Detta ställer jag mig djupt tveksam till. Se bara på hur våra instinkter agerar mot svältande och malariadrabbade barn i Afrika, vi skiter rent ut sagt i dem. Sverige är världsledande biståndsnation med hela 0.98% av BNI. Oj så moraliska vi är.

Danny sa...

"Något som dock lyser med sin frånvaro i diskussionerna kring den nya lagen är en eftartanke och moralisk omvärdering av vad man faktiskt sysslar med. Har gratis blivit så gott att man inte ens tänker i de banorna över huvud taget?"

Redan inledningen är en falsk grundsats, något som du själv bevisar redan i det andra stycket av texten.

"Det pratas om att man nog måste börja köra anonymiseringstjänster som relakks, ivacy, iperadator osv, som döljer ens identitiet (ens IP-adress)"

Precis! Gratis har inte blivit så gott att folk slutat tänka "i de banorna". Folk är ju de facto villiga att betala för att fortsätta kunna ladda ned. Således blir det inte pöbelns brist på reflektion över sitt agerande som är stötestenen i din post, utan att folk överhuvudtaget begår en handling som strider mot lagen! Tolkningen läsaren (jag) således gör är att du likställer lagtrots med omoral. Men detta kan väl knappast vara din förespegling? För inte ens de moraliska filosoferna kan mena att det moraliskt korrekta är att följa varje stiftad lag vid varje enskilt tillfälle?

Estranged sa...

Precis! Gratis har inte blivit så gott att folk slutat tänka "i de banorna". Folk är ju de facto villiga att betala för att fortsätta kunna ladda ned.

Jag kan gå med på att folk aldrig tänkt i de banorna. Det är precis detta som är kärnan i min frågeställning, de är ju inte alls villiga att betala för sig, de är villiga att slingra sig in i det sista, att lägga ner tid och möda och pengar på olika åtgärder, bara inte upphovsrättsinnehavarna får en enda krona. Hur är det att "betala för sig"? Jag kan spendera pengar på rånarluva, mörkerkamera och jätteavancerad teknisk utrustning Mission Impossible-style, råna en bank och komma undan, betalar jag då för mig?

Tolkningen läsaren (jag) således gör är att du likställer lagtrots med omoral. Men detta kan väl knappast vara din förespegling?

Självklart! Det är väl alldeles uppenbart att lagtrots = omoral. Du kan nog fråga de flesta svenska barn ålder fem och uppåt och du kommer att få svaret att man ska följa lagar (om de nu har utvecklat det konceptet) och lyssna på "farbror polisen" osv.

För inte ens de moraliska filosoferna kan mena att det moraliskt korrekta är att följa varje stiftad lag vid varje enskilt tillfälle?

Om du läser hela mitt inlägg så lämnar jag frågan öppen om vi verkligen bör följa upphovsrätten eller ej. Däremot har du helt fel vad det gäller moralfilosofer. Jag vågar snarare hävda att det inte finns en enda moralfilosof i Sverige (eller i världen?) som seriöst argumenterar för att vi ska bryta mot någon svensk lag. Vi har så pass utvecklad demokrati här att s k civil disobedience inte ens kommer på fråga i 999 fall av 1000. Det var aktuellt i Indien på Gandhis tid att trotsa britterna och för Martin Luther King att trotsa "unjust laws" som handlade om orättvis behandling av människor. Men upphovsrätten? I Sverige agerar vi på politisk väg när vi känner att lagar är orättvisa. Vi demonstrerar, skriver till riksdagsledamoter, skriver insändare till tidningar, bloggar, debatterar osv osv. Vi gör inte följande: kastar tegelstenar in på McDonalds för att vi hatar USA och köttproduktion, skär sönder bildäck för att rädda klimatet, bränner ner minkfarmar för att rädda djuren och sist men inte minst, vi stjäl inte produkter för att vi ogillar ett företags affärsmodell.

Danny sa...

Vi har kommit överrens om att folk är villiga att betala för att fortsätta kunna ladda ned obegränsat, alltså, betalningsvilja för nedladdning existerar. Det är enkel nationalekonomi, och vi är överrens om det, förutom att du inte vill se att människors betalningsvilja till anonymitet i syfte att kunna ladda ned, går att likställa med betalningvilja för att kunna ladda ned.

Således gäller det enkomt för bolagen att hitta en modell som appellerar till konsumenterna.

Så det som är "Kärnan" i din frågeställning ställs på sin ända och faller, då folk, som jag skrev i det första inlägget, verkligen är villiga att betala för sig. vsb.

Att det skulle vara "alldeles självklart" att lagtrots = omoral är löjligt. Finns så många exempel världen över där detta inte är tillämpligt, och kräver att vi först enas om en grundmoral som bör gälla för alla, såtillvida du inte råkar vara kulturrelativist?

Personligen ligger äganderätt och yttrandefrihet som grundbultar för vad jag anser att man ska bygga sina moraliska värderingar kring, men att från detta vilja stifta lagar byggandes på moral, då har man börjat i fel ände.

Är det moraliskt korrekta att inte få/våga uttala sina åsikter? Detta kan ju faktiskt vara ett lagbrott i vissa länder. Exempel som olikställer moral och lag kan göras så lång att ditt argument även kring detta faller.

Oavsett om du sedan försöker gå ifrån generaliseringen och säga "nej, detta gäller endast i de upplysta demokratierna, här är lagbrott = omoral" så faller du direkt i fällan för att vara just kulturrelativist, och måste därigenom erkänna att olika moral bör gälla för olika kulturer, varför fundament som yttrandefrihet och äganderätt inte blir absoluta rättigheter, utan relativa. Är detta din åsikt, är ditt samhällskontrakt inget jag vill skriva under på.

Estranged sa...

Ja, om man läser någons inlägg selektivt och hoppar över meningar och paragrafer lite hur som helst så kan man faktiskt få fram vilken fågelskrämma som helst att attackera.

Vi har kommit överrens om att folk är villiga att betala för att fortsätta kunna ladda ned obegränsat, alltså, betalningsvilja för nedladdning existerar.

Vi har inte kommit överens om något sådant. En anonymiseringstjänst kostar vad, 40-50 kronor per månad och detta verkar du anse uppenbart rimligt och bevis på viljan att betala för obegränsad nerladdning?!? Jag ska alltså kunna se alla senaste Oscarsnominerade filmer i 1080p HD-kvalitet, lyssna på all världens musik, läsa alla någonsin utgivna böcker och använda all programvara som någonsin skrivits, för endast 50 spänn? OK, where do I sign up?

Så det som är "Kärnan" i din frågeställning ställs på sin ända och faller, då folk, som jag skrev i det första inlägget, verkligen är villiga att betala för sig. vsb

Nej, du har visat att folk är villiga att slingra sig och gömma sig undan från rättsväsendet för en billig penning.

Att det skulle vara "alldeles självklart" att lagtrots = omoral är löjligt. Finns så många exempel världen över där detta inte är tillämpligt

Sen har du en del om bakfoten och läser som sagt selektivt (eller inte alls?). Jag har ju påpekat att det kan finnas orättvisa lagar och gett exempel på flertalet sådana men även gett exempel på hur man lämpligen försöker få till en förändring i ett modernt samhälle.

men att från detta vilja stifta lagar byggandes på moral

Helt korrekt, det är utifrån moralen vi bör stifta lagar, inte tvärt om. Vad då tvärt om förresten, vad ska lagarna bygga på om inte etik och moral? Ska vi ta dem ur luften? Moralfilosofin har kommit långt de senaste 300-400 åren och om vi bara tittar på ett namn, John Rawls, så ligger hans teorier till grund för en stor del av det politiska systemet vi idag har i Sverige.

Oavsett om du sedan försöker gå ifrån generaliseringen och säga "nej, detta gäller endast i de upplysta demokratierna, här är lagbrott = omoral" så faller du direkt i fällan för att vara just kulturrelativist

Lite komiskt att jag blir beskylld för att vara kulturrelativist när jag ger exempel på ett samhälle som till stor del är moraliskt riktigt, nämligen det svenska. Gång på gång hävdar jag också att det kan finnas orättvisa lagar och ger exempel på flertalet sådana.

Således gäller det enkomt för bolagen att hitta en modell som appellerar till konsumenterna.

Varför då? Sveriges befolkning har röstat fram politiker som är för upphovsrätt, det gäller med största sannolikhet vänster så som högerblocket. Du anser alltså att demokrati är fel eller är det endast i detta fall som majoriteten har fel åsikt? Bolagen kanske inte har lust att ändra sin affärsmodell, de kanske vill sälja en bok i endast 100 exemplar, endast på Coop, för 1000kr/st (för att öka samlarvärdet, vad vet jag) så kan de väl få det? Om du ställer upp en kiosk vid en öde ökenväg som säljer jättedyra drycker och dyr bensin till förbipasserande, har nån då rätten att som konsument ta för sig gratis, för att de ogillar affärsmodellen?

Kan du sen kanske peka på några mänskliga rättigheter som FN skrivit på som säger att det är rätt att bryta mot upphovsrätten så fort som teknologin gör det enkelt? Eller någon filosof som kanske argumenterar på det sättet?

Usch nu bilr kommentaren så lång men en grej till. Läste någon artikel nyss som jag inte minns var där analogin till radio år 1920 gjordes, och någon hävdade att man faktiskt inte förbjöd radion utan kommersialiserade den. Analogin är felaktig i sak, vi betalar för radio, all radio, idag. SR finansieras av Radiotjänst och de andra kanalerna finansieras av reklam. Utöver det finns stim. Det man förespråkar om man bryter mot upphovsrätten är piratradio, gratisradio åt alla, med argumenten "det är tekniskt enkelt att sända piratradio! en hel generation gör ju det!" och "nu får faktiskt radiobolagen hitta affärsmodeller som passar oss som inte vill ha reklam och inte vill betala mer än säg, 10kr/mån för obegränsat lyssnande!"

Jag är idel öra för en teknisk lösning som möjliggör billig spridning av film, musik, programvara osv till folkmassorna via internet. En reklamruta över 25% av skärmen var 5e minut under filmen kanske? Reklam i bakgrunden till en låt eller i ett ordbehandlingsprogram? Eller kanske en kollektiv avgift från alla, säg 1000kr/mån och abbonemang, för obegränsad nerladdning av allt.