måndag 20 april 2009

Bör vi fortfarande stödja Hamas Andreas Malm?

I januari skrev Iran- och Hamasanhängaren Andreas Malm på Newsmill att:

"Hamas är en nationell befrielserörelse"

"Det verkliga skälet till att alla västerlandets makter har förbundit sig till en helig hetsjakt mot Hamas är just att denna rörelse insisterar på palestiniernas rättigheter och fortsätter kämpa för dem."

Alltså. Befrielserörelse. Förkämpe för rättigheter. Det är Andreas Malms beskrivning av Hamas. Om vi nu tittar på Hamas från ett perspektiv som inte utgår från en individ som anpassar verkligheten efter behag för att främja sina egna fantasier kring förtryck och totalitarism så kan bilden se ut ungefär såhär:

"Hamas har gjort till vana att skjuta den rivaliserande Fatahrörelsens anhängare i benen, skriver HRW, som har registrerat 49 sådana fall mellan 28 december 2008 och sista januari i år.

Minst 73 personer har under samma period misshandlats svårt och fått armar eller ben brutna."

Andreas Malm menar å sin sida att "Till den dag styrkeförhållandena i regionen förändras är det motståndets uppgift att hålla grytan kokande." vilket är något Hamas verkar uppfylla på sitt eget vis, förmodligen helt i enlighet med Malms idealbild av hur en förkämpe för befolkningens rättigheter bör agera.

Inga kommentarer: