torsdag 19 februari 2009

Den Sahlinska retoriken

Att Mona Sahlin faktiskt har en åsikt och tycker saker, det kan ingen argumentera emot. Via Johan Ingerö uppmärksammas jag på nedanstående youtubeklipp som sammanfattar lite av just detta tyckande från Mona Sahlin. 


Vad som så tydligt framgår i klippet är dock att det är stört omöjligt att veta Vad hon faktiskt tycker. Det är väldigt tydligt att hon i alla fall inte tycker som Alliansen gör. Det tydliggörs generellt av hennes "assååå...", vilket är Monas sätt att ta avstånd från motpartens ställningstagande. Det går även att höra på hennes sätt att prata att hon definitivt inte tycker som Alliansen i frågor, så om detta råder det heller inga tvivel kring. Vad hon däremot själv konkret skulle vilja göra annorlunda, det är tveksamt om ens Mona själv vet.


Inga kommentarer: