måndag 1 december 2008

Extrema handlingar

Vad är jämförbart med könsstympning av barn och grova sexuella handlingar mot minderåriga?
Vad är det för brott tunga sexualförbrytare begår mot utländska medborgare, där polisen naturligtvis vill ha hjälp av sina svenska kollegor för att lagföra männen?

Enligt Kristina Hultman i P1 Morgons debatt om en svensk lag mot sexköp utomlands är sexköp och sexköpare som syftas på ovan. Nu skulle jag kunna skriva en lång raljerande text, men mot en person som i direktsänd radio definierar sexköpare som tunga sexualförbrytare, och som upprepade gånger hävdar att det är "i princip omöjligt att lagföra män som begår [sexual]brott mot minderåriga" så är det rätt överflödigt, det räcker att citera henne för att visa att hon är lika extrem som någonsin Dworkin var.

Angående dubbla straffbarhetens princip och varför sexköp utomlands också bör undantas:

"... vi har ju undantag från den i Sverige idag. Det är ju till exempel olagligt att resa med ett barn till utlandet för att könsstympa, det är olagligt med grova sexuella handlingar mot minderåriga, så att vi har väldigt många...det handlar ju om extrema handlingar, där vi menar att det dels finns en trafik, vilket det gör när det gäller människohandel, vare sig man definierar det som prostiution eller trafficking, så är det här till sin natur drivet utav brottsyndikat som jobbar över gränserna, och det är samma sak med könsstympningsfrågan, där ju väldigt många unga flickor, är det då, tas till dom forna hemländerna för könsstympning och då har man brutit mot den här principen"

Tack Kristina, för att du är på moralisternas och radikalfeministernas sida, någon gång så kanske, bara kanske, en politiker tittar på vilka som är deras vapendragare i dessa frågor.

Inga kommentarer: