onsdag 17 december 2008

En röst på alliansen är en röst på? del två

Sett till frågor kring personlig frihet/integritet är det ingen större skillnad mellan de båda blocken har det med all tydlighet visat sig. Att lägga en röst på alliansen kommer därför inte göra någon skillnad i den politiska inriktningen gällande dessa frågor. Tycker man som väljare att dessa frågor är viktigare än alla andra frågor, så finns det per definition ingen poäng att rösta (utan alternativ, inget val). Frågan är dock om det är vettigt att som libertarian/liberal värdera personlig frihet och integritet högre än alla andra politiska frågor? Många liberaler anser att så inte bör vara fallet.

Den viktigaste politiska frågan enligt dessa liberaler är sänkt skattetryck, vilket då motiverar att man fortsätter att stödja det parti och block som vill sänka skatten mest. I dagsläget är det Moderaterna och Alliansen.

Argumentet för att ha skattefrågan som viktigaste punkt på dagordningen när det kommer till att fatta beslutet kring vilket parti som skall få äran att representera ens egna åsikter är att det är i skatteuttaget som all repressiv statlig makt har sin grund.

Med en liten inkomst finns det helt enkelt inga möjligheter med expansiva och dyra statliga interventioner är resonemanget, och således finns då inget utrymme eller möjlighet för staten att genomföra FRA-lagen då pengar till denna, eller liknande verksamheter, inte skulle finnas. Enligt den libertarianska idétraditionen asner man också att skatter är stöld. Det lägger även en moralisk dimension på skattefrågan. Om skattetrycket sjunker minskar också de ofrivilliga våldet (i detta fall stöld) gentemot människor. Mot denna bakgrund anser många att skattefrågan är den ohotat viktigaste politiska frågan.

Invändningen gentemot det ovanstående är att vår kära regering i såväl FRA som IPRED lägger över en stor del av kostnaderna på operatörerna vilket vi alla vet är en konsumentkostnad i slutändan. Således skulle en minskad skattebörda i sig inte vara någon som helst garant för att den statliga interventionen skulle minska. Vidare så är de skillnader som föreligger mellan de politiska blocken i skattefrågan så pass små att det i det närmsta blir fråga om marginella omfördelningar, även om skattesänkningarna i sig självklart är av godo. (vilket även påtalats tidigare)

Vad är då de viktigaste principerna, och vilka frågor bör prioriteras när det kommer till en utvärdering av Alliansen, och framförallt; förtjänar de en röst 2010? För mig är det fortfarande extremt osäkert.

Inga kommentarer: