måndag 22 september 2008

Vänstern och Nazismen

Godwins lag säger att en internetdiskussion, ”oavsett ämne, förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister”. Detta bör förvisso gälla de flesta ämnen då sannolikheten att X kommer på tal bör närma sig ett ju längre diskussionen pågår. När det gäller radikalvänstern och deras agerande så känns denna koppling allt oftare oundviklig.


Få kan ha missat ”den fredliga” demonstrationen som anordnades som ett led i vänsterns European Social Forum, ESF. Denna gång var det Malmö som förärats nöjet att hysa vänsterns plundringståg. I relation till evenemanget intervjuas John Zerzan i DN Kultur, antiglobalist och miljöradikal vars grundtes verkar vara att ”all utveckling är av ondo”. 


Zerzan har av någon outgrundlig anledning tydligen blivit en förgrundsgestalt inom denna rörelse. Om det är hans förespråkande av en återgång till bondesamhället eller hans idéer kring ”avteknifiering” och "de-urbanisering" som lockar folk att följa honom, eller om det är andra genomtänkta idéer som ligger till grund för hans påstådda status framgår inte av artikeln.


DN kultur, som närmast kan ses som vänsterns högborg bland de större tidsskrifterna bland gammelmedia, sluter föga förvånande upp bakom tankegångarna hos Zerzan och journalisten Thomas Anderberg proklamerar rakryggat att miljöproblemen kräver ”drakoniska lösningar”. Vad för drakoniska lösningar som Anderberg skulle vilja se framgår naturligtvis inte, eftersom artikeln inte handlar om honom, men han skall självklart ha stilpoäng för att han lyckas klämma in denna objektiva, och allmänt vedertagna åsikt. 


Stenkastarvänstern och troglodytåtergångsförespråkare som John Zerzan manifisterar genom varje uttalande och handling att de i princip är så långt åt vänster att de går hand i hand med extremhögern och nazismens idéföreställningar. Självklart är detta en främmande koppling för vänstern, då de ju "bara vill att alla ska ha det lika bra", så länge ”bra” är definierat utifrån den värdegrund som vänstern förespråkar förstås. Om ”bra” sedan uppnås genom att man förstör egendom, misshandlar, eller med våld och tvångsmetoder förmedlar sina åsikter, det är mindre nogräknat.


Vänsterförespråkarna gör å andra sidan inte detta av ren och skär illvilja. Innerst inne vill de faktiskt bara uppnå ”det större goda”. De ser sig, utan att de förmodligen har sinnesnärvaro eller insikt nog att erkänna det för sig själva, som den överlägsna rasen med den överlägsna ideologin som har den slutgiltiga lösningen på alla världens problem. 


Det är inte alltför länge sedan en liten mustaschprydd man genom manipulation, våld och förtryck fick med sig en hel nation på liknande grunder. Och trots att Marx utspel kring den väpnade kampen tonats ned officiellt inom avgrundsvänstern på senare år så är det tydligt att våldet och övertygelsen kring den egna ideologins suveränitet för dessa rättshaverister rättfärdigar förstörelse och våld, för att uppnå det som nazismen lyckligtvis aldrig klarade av.


Inga kommentarer: