fredag 19 september 2008

Kulturmisären

Skuggutredningen.se är basen för Orionteaterns "Konstnärliga Ledare" Stina Oscarson och dennes alternativa kulturutredningsblogg. Där skriver hon bland annat om vilka som bör inneha privilegiet att definiera "bra kultur" och ställer sig frågan:

"är det verkligen bra att det säljs böcker på ICA? Är 99% beläggning alltid bra? Är det alltid bra att det blir fler jobb i kultursektorn? Jag svarar mig själv och säger: vi får aldrig lägga ut sådana fakta utan reflektion: Det beror på vilka böcker, vilka pjäser, vilka jobb."

Oscarson har nu bemödat sig med att försöka svara på lite av den massiva kritik som riktas mot hennes elitistiska samhällsbild. Utöver detta försöker hon sig även på konststycket att gå till motattack:

"För den nyliberala kulturrevolutionen - som Fredrik Segerfeldt från tankesmedjan Den Nya Välfärden gjort sig till en inte helt välformulerad talesman för - är det allt överskuggande målet att värna den fria marknaden."

Johan Ingerö visar på ett formidabelt sätt att Oscarson själv, i bästa fall, kan ses som en välformulerad talesman, men under inga förutsättningar en välgenomtänkt sådan, för den kulturfascism hon förespråkar.
Ett måste att läsa.

Inga kommentarer: