tisdag 5 oktober 2010

Medeltida dogma vs 2000-talets sunda förnuft, round 249037 *GONG*

Det finns endast ett sätt att läsa artikeln "Vatican official criticises Nobel win for IVF pioneer" och det är självklart till tonerna av Monty Pythons "Every Sperm is Sacred".

"In the best of cases [eggs] are transferred into a uterus but most probably they will end up abandoned or dead, which is a problem for which the new Nobel prize winner is responsible."

Precis, här sätter talespersonen (som förvisso endast gav sin personliga åsikt, inte Vatikanens) fingret på problemet. Fast inte på det problem han tror. I sin oförmåga att tänka minsta steg längre än vad strikt, katolsk doktrin påbjuder slog det honom förstås inte att man kan använda embryon (även kända som stamceller) till vissa alternativa ändamål.

Jag talar givetvis om lovande preliminära forskningsresultat som tyder på att man mha stamceller kan hjälpa patienter med: Alzheimers, Parkinsons, cancer, ryggnervskador, hjärtskador, skallighet, blindhet, dövhet och diabetes, för att nämna några. Dvs såvida vi inte tillåter några få utvalda att använda en 2000år gammal, motsägelsefull fantasyberättelse och försöka applicera den på modern vetenskap och teknologi.

Inga kommentarer: