torsdag 14 oktober 2010

Lessons learned?

Vi som förespråkar en mindre stat har åtskilliga gånger påpekat för Folkpartister och andra statskramare faran med att föra upp lokala och nationella frågor på Europanivå, Europa är inte Sverige och många saker som är självklara för oss är aparta för andra länder. Naturligtvis lyssnade klåparna inte, utan försökte tvinga en modern abortlagstiftning på Polen, Irland och Malta, det gick som det gick, och nu har vi en rekommendation som innebär att vårdgivare har en rätt att vägra abort, även i Sverige.

Kommer det att hindra våra sex Socialmoderata partier i riksdagen att fortsätta på den inslagna vägen, att reflektera om EU är rätt beslutsnivå för allt och alla? Naturligtvis inte, nya försök bara, snart skall resten inse att Sverige har rätt! Halleluja!

Inga kommentarer: