söndag 18 oktober 2009

Perspektiv

Kommer vi att ha några kulturarbetare i framtiden när allt vi gör är att piratkopiera deras verk och förneka dem livslön för gott utfört arbete? Vem vill bli musiker eller skådespelare under så fruktansvärda förhållande?

När det gällde att stävja skådespelarnas utsvävningar gick han mycket långt. En gång när det kom till hans kännedom att Stefanio, en togataskådespelare, som uppasserska hade en gift kvinna med pojkfrisyr, lät han piska honom på tre olika teatrar, varefter han landsförvisade honom. Hylas, en pantomimskådespelare, lät han efter klagomål från en praetor offentligt piska i atriet hemma i sitt eget hus. Pylades fördrev han inte bara från själv Rom, utan från Italien. Dennes brott bestod i att han, när en åskådare uttryckte sitt ogillande genom visslingar, pekade finger åt denne och på så sätt fått publiken att rikta sina blickar mot honom. Suetonius, Kejsarbiografier. Augustus, kapitel45.

Om de sköna konsterna överlevt 2000 år efter det där tror jag inte vi står inför en kulturskymning även om vi undviker att "kriminalisera en hel ungdomsgeneration".

Inga kommentarer: