tisdag 25 augusti 2009

Justitiemordet på TPB

HAX sammanfattar hela historien på ett eminent sätt:

The Pirate Bays internetleverantör, Black Internet, har sett sig tvingade att hugga av piratvikens lina – efter ett beslut i Stockholms tingsrätt.

Visserligen förekommer det att rättsväsendet föregriper sina egna beslut och till exempel belägger egendom i kvarstad för den som riskerar att få betala höga böter eller skadestånd. Den principen kan i sig diskuteras, då den kan vara förödande för människor som i slutändan visar sig vara oskyldiga.

Men nu tar man det hela ett steg till. Detta har sin grund i den stämning som nöjesindustrin har lämnat in mot TPB-trion och Black Internet, där man kräver att verksamheten skall stoppas medan den ursprungliga TPB-domen överklagas.

En av huvudpunkterna i denna stämning är att Black Internet skall hugga av TPB:s lina. Så det här handlar alltså inte om förebyggande tvångsåtgärder som är relaterade till ett rättsfall. Istället är det fråga om att man föregriper själva den rättsliga prövningen. Man handlar på det sätt som en part i ett mål önskar, utan att invänta sin egen domstolsprövning av exakt just den saken.

Det känns lite väl brådstörtat för att passa i en rättsstat där ingen skall betraktas som skyldig innan motsatsen har bevisats.

Ett annat sätt att betrakta saken är att man inskränker den grundlagsskyddade yttrandefriheten genom att stänga en internetsida innan man prövat om den är laglig eller ej. Förhandscensur, är ett ord som faller en in. Piratpartiets ledare, Rick Falkvinge, är inne på det spåret. Han säger...

"Detta är fullständigt absurt. Domstolen verkar anse sig stå över grundlagen. Man sätter informations-, åsikts- och yttrandefrihetsklausuler ur spel för att invänta en civil stämning. Detta tydliggör hur upphovsrättslagstiftningen blivit ohållbar, och hur informationspolitisk kompetens saknas i rättsväsendet."

Falkvinge fortsätter "Med det här domslutet har man fullständigt öppnat Pandoras ask. Nu finns det inget som hindrar att konkurrenter stämmer varandra av nätet, att tele- och internetbolag tyngs ner med stämningar om vad som sägs i telefonerna i deras nät, eller att vissa operatörer tvingas att inte bära viss trafik. Nätet och yttrandefriheten som vi känner den är nu i riktig fara, och det bara för att en domstol vill vifta på svansen efter Hollywoods pipa. Det är skamligt."

Vilket också är ett mycket intressant och relevant spår. Det vi ser just nu öppnar dörren för att ställa operatörerna till ansvar för det innehåll som deras användare sänder i deras nät. Och om då sker, då måste operatörerna börja granska och filtrera allt som svenska folket gör på nätet.

Inga kommentarer: