tisdag 26 augusti 2008

Sex och alkohol

Ibland blir man positivt överraskad när man läser tidningen, Sydsvenskan har faktiskt skrivit om swingersklubbar på ett rättframt och oapologetiskt sätt. I de antagligen mest kommenterade  reportagen hittills hos SDS blir det en förutsägbar diskussion om huruvida de överhuvudtaget skall publicera sådant material, uppblandat med diverse "Think of the children"-hysteriker. Ann Heberlein skriver klokt om reaktionerna, men det mest intressanta står i den kortaste artikeln, den angående alkoholtillstånd för sexklubbar.

Statens folkhälsoinstitut har i en 220 sidig bok detaljreglerat allt vad alkoholservering heter, och genom denna lunta och domstolsutslag har det bestämts att sexklubbar icke äger rätt att servera alkohol. Marie Pauly hävdar att det inte handlar om moral, och kommer med följande uttalande:

– Borde det ingå i myndighetens roll att utöva tillsyn när folk har sex? Det tycker jag kolliderar med den roll myndigheten normalt har, säger Marie Pauly.

Vi håller med Marie,  ge helt enkelt fan i om folk vill ha sex och dricka sprit. Men kanske hade det trots allt varit underhållande om inspektion enligt lagen skulle gjorts.

Om en tillsynsmyndighet begär det skall en tillståndshavare lämna tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling.

Inga kommentarer: